Зображення користувача Валерій Швець.
Валерій Швець
  • Відвідувань: 14
  • Переглядів: 14

Українці та братні народи з погляду математики – популярна антропологія

Світ:

Термін «братні народи» широко використовувався в радянські часи. Які саме народи вважати братніми вирішувалось на найвищому рівні у Політбюро ЦК комуністичної партії Радянського союзу. Причому термін «братні» не мав жодного стосунку до етнічної спорідненості народів. А чи можна надати однозначного математичного сенсу термінам «народ» і «братній народ»?

23071802.jpg

Ілюстративне фото

Традиційно термін братні застосовувався до українського і російського народів, що не завадило московитам тричі у двадцятому столітті влаштувати геноцид українцям: 1921-23 роки – 3.5 млн жертв, 1932-33 роки – 10.5 млн жертв, 1946-47 роки – 1.5 млн жертв.

Четвертого разу вони спробували це зробити у 2022 році. Але на цей раз зустріли військову відсіч і зрозуміли, що знищувати українців цього разу не так просто. Проте вже видно, що демографічні втрати України у цій війні будуть на рівні 1932-1933 років.   

Виникає запитання – чи можна надати однозначного математичного сенсу термінам «народ» і «братній народ» і ускладнити їх використання зі спекулятивною політичною метою?

Виявляється можна. Народом слід вважати однорідну за генетичними ознаками сукупність людей, що компактно мешкає на певній території (Мається на увазі народ як біологічна популяція. – НО). Точніше, якщо ви територію даної країни на карті розділите довільною неперервною лінією на дві достатньо великі частини, то генетична відмінність між цими частинами має бути меншою, ніж генетична відмінність будь-якої з них і населенням сусідньої держави. Якщо ці дві відмінності приблизно однакові, то на території цих двох держав проживає у генетичному сенсі один народ.

Такою, наприклад, є, як ми побачимо нижче, ситуація з українцями та поляками. Якщо ж генетичні відмінності між частинами населення даної держави більше, ніж відмінності цих частин з населенням сусідніх держав, то таку людську спільноту слід називати не народом, а населенням. Прикладом держави, населення якої не доцільно називати народом, є Московія.

Але які генетичні ознаки народів взяти до уваги, щоб визначити їх близькість? Кількість таких ознак нескінчена, але найважливіших з них небагато. Це  набір часток груп крові, характерні для даного народу (формула крові), і набір гаплогруп, що характеризують мутації у-хромосом чоловіків, а для жінок відповідний набір мутацій мітохондріальних ДНК. Близькість кожної окремої з цих ознак у двох народів є необхідною, але не достатньою умовою спорідненості народів. Тобто, якщо близькість даної конкретної ознаки спостерігається, то народи можуть бути близькими родичами. Далі слід перейти до аналізу інших ознак. Якщо ж не спостерігається, то народи точно не близькі родичі.  Дослідження гаплогруп є доволі дорогою процедурою порівняно з визначенням груп крові [1], тому такі дослідження на тепер мають фрагментарний і неоднозначний характер [2].

Прямо протилежною є ситуація з дослідженням формули крові, тому в цій статті ми зупинимось саме на ній.
Тут ми використаємо найбільш популярну класифікацію груп крові АВО. З урахуванням резус-фактора таких груп вісім. Кожну групу крові можна вважати координатою точки у восьмивимірному просторі.

Для споріднених народів ці точки розташовані близько одна від одної, для неспоріднених – далеко. Обчисливши відстані від точки, що відповідає даному народу, і точками, що відповідають всім іншим народам світу, можна встановити ступінь спорідненості цього народу з іншими народами за необхідною ознакою. В якості одиниці відстані можна взяти відстань між двома точками, що відповідають одному народу, розділеному в силу політичних обставин на дві держави. Прикладом такої ситуації є поділ Кореї на Південну і Північну.

Цікаво перевірити формулу крові на ефективність, застосувавши її до питань, відповіді на які відомі. Ми використали в даній роботі дані [1] щодо 126 країн світу. Якщо розглянути всю сукупність точок, що відповідають цим країнам, і знайти координати центра ваги всієї системи, взявши в якості вагових множників для кожної з точок населення даної країни, то виникає запитання, населення якої з існуючих нині країн світу буде найближчим до такого центру. Виявляється населення Ефіопії, розташованої у Північно-Східній Африці. Але популяція людей виникла саме на території Африки і 60 тисяч років тому саме з району Північно-Східної Африки через Синайський півострів вийшла на простори Євро-Азії. (Ця вигадка про "африканську батьківщину" вже спростована. – НО):

У людей і мавп нема спільних предків, прабатьківщина людства – Європа

З великих країн населення Ірану знаходиться на другому місці за відстанню від цього центра ваги. Але людська популяція перейшовши Синайський півострів спочатку поширювалась далі саме півднем Азії. Для початку непогано.

Загальноприйнятою точкою зору є теза про те, що батьківщиною всіх європейський народів є територія України. Якщо за таким же алгоритмом, як і вище, знайти центр ваги для всіх країн Європи, то країною, населення якої буде найближчим до такого центру є якраз Україна. Це також непогано для перевірки на адекватність формули крові.

Таблиця 1. Відстань європейських народів до етнічного центра Європи

країна

відстань

1

Україна

0.435

2

Сербія

0.473

3

Словенія

0.782

4

Литва

0.795

5

Боснія

0.807

Отже, не лише геометричний центр Європи знаходиться в Україні, але і етнічний теж. Розглянемо тепер питання про спорідненість українців з іншими народами світу.

Таблиця 2. Відстань українців від народів світу

країна

відстань

1

Північна Македонія

0.563

2

Сербія

0.725

3

Польща

0.727

4

Іорданія

0.761

5

Хорватія

0.861

6

Албанія

0.866

7

Ізраїль

0.92

8

Білорусія

0.93

9

Латвія

0.952

10

Словенія

0.976

11

Боснія

1.029

……

…….

…….

66

Росія

3.677

…….

…….

…….

125

Еквадор

10.998

Перші одинадцять рядків таблиці належать народам, спорідненість з якими за формулою крові у українців вища, якщо відстань менша за 1, або така ж, якщо відстань приблизно дорівнює 1, як спорідненість населення Південної і Північної Корей. Нагадаємо, що мова йде про виконання необхідної, але не достатньої умови спорідненості. З цих 11 народів 7 є слов’яномовними, так само як і українці: Північна Македонія, Сербія, Польща, Хорватія, Білорусія, Словенія, Боснія. З конфесійної точки зору 7 з них є християнськими, так само як і українці: Північна Македонія, Сербія, Польща, Хорватія, Білорусія, Словенія, Латвія. З цивілізаційної точки зору 6 з них, так само як і українці: Північна Македонія, Сербія, Хорватія, Албанія, Словенія, Боснія мають найвищу на своїй території концентрацію давніх пам’яток Трипільської культури (найдавніші 5500 років до нової ери). Два з них, так само як і українці: Польща, Білорусія потрапили в сферу потужного колонізаційного впливу скіфських та сарматських племен. Два з них, так само як і українці: Польща, Білорусія протягом кількох століть були у складі однієї держави Речі Посполитої. Тут не вистачає лише порівняльного аналізу гаплогруп, характерних для 11 наведених народів, але з цим краще зачекати до моменту нагромадження достатньої кількості надійної експериментальної інформації.

Так і хочеться всі обговорювані вище народи назвати одним народом, ядро якого є слов’яномовним, християнським, нащадком давньої Трипільської культури та скіфо-сарматського світу. Але як бути з двома народами, територіально відірваними від цього ядра: євреями і йорданцями, близькими до українців за формулою крові? Якщо щодо євреїв можна було б послатись на той факт, що більшість євреїв світу мають свої етнічні корені на території України, то тоді зрозуміла спорідненість населення Ізраїлю і України за формулою крові. Саме на українській землі українці і євреї спільно проживали тисячі років. Проте залишається питання з йорданцями. Якщо цей збіг не випадковий, то ще багато чого ми не знаємо про походження українців, євреїв і йорданців.

Показовим є список споріднених з євреями народів світу. Цілком зрозумілим з точки зору сучасної історичної науки спорідненість євреїв і йорданців. Також можна спробувати пояснити в межах відомих історичних фактів спорідненість за формулою крові євреїв з українцями і поляками.

Таблиця 3. Відстань євреїв від народів світу

країна

відстань

1

Йорданія

0.518

2

Україна

0.92

3

Північна Македонія

0.976

4

Польща

1.079

Питання можливої українсько-єврейської спорідненості не тільки за формулою крові є надзвичайно цікавим і актуальним, особливо у даний момент нашої історії, але вимагає перегляду багатьох усталених історичних стереотипів.

Як і слід було очікувати, жодного натяку на спорідненість не існує між українцями і населенням Московії, саме населенням, оскільки говорити про етнічну однорідність цього населення на даний момент не доводиться. Хоча цілком можна говорити про спорідненість українців з окремими частинами цього населення, зокрема з населенням Кубані, Ставропілля, Курщини, Білгородщини, Брянщини, Воронежчини.

Отже, кандидати у наші найближчі родичі визначені. Подальші дослідження вимагають аналізу інших ознак, що визначають спорідненість народів. Проте, на основі  наведених факторів можна зробити попередній висновок: всі наведені народи, не розділені мовою, віросповіданням і об’єднані давньою державною спільністю можна вважати одним народом. Отже мова йде, в першу чергу, про три нині окремі народи: українців, поляків і білорусів. Решту народів списку слід вважати близькими родичами або кандидатами в них.

Ми розглянули спорідненість і інших народів. Так найближчими родичами населення Тайваню є населення Сінгапуру, Гонконгу, Макао, Філіппін. Населення материкового Китаю знаходиться лише на 32 місті з відстанню у 2.6 одиниці. Можливо цей фактор і є головною причиною окремого існування на тепер цих двох держав.

У японців взагалі немає близьких родичів. Найближчими за відстанню у 2.1 одиниць від них знаходяться турки.

Доволі відособленим народом є і корейці. У них також немає близьких родичів. Найближчими за відстанню до них є узбеки і казахи.

Найближчі родичі поляків такі ж, приблизно, як і у українців.

Найближчими родичами англійців є ісландці, ірландці і австралійці. Відстань до інших народів Європи доволі значна. Це, з нашої точки зору, пояснюється доволі ізольованим існуванням англійського етносу протягом довгого часу від європейців континенту.

Найбільше близьких родичів серед європейських народів мають німці.

Таблиця 4. Відстань німців від народів світу

країна

відстань

1

Данія

0.325

2

Ліхтенштейн

0.355

3

Швейцарія

0.46

4

Бельгія

0.46

5

Сполучені штати

0.687

6

Франція

0.699

7

Швеція

0.797

8

Іспанія

0.876

9

Португалія

0.975

10

Литва

1.079

11

Канада

1.099

12

Італія

1.103

13

Сербія

1.177

Більшість країн цього списку або входили до складу Священної Римської імперії, або були завойовані германськими племенами у ранньому середньовіччі. Цей список однозначно свідчить, що в етнічному плані головним об’єднавчим етносом Західної Європи є саме німецька нація. Цікаво, що Литва територіально ближча до України, а етнічно до Німеччини.

Застереження

Всі розрахунки виконувались на основі даних, взятих з відкритих джерел. Ці данні доступні для фальшування зацікавленою стороною. Один з випадків такого фальшування джерела [1] автором даної статті був встановлений. Стосувався він однієї країни із 126.

До початку російсько-української війни 20% населення України становили московити. Оскільки ця спільнота людей не є етнічно однорідною, а частка українців у складі населення Московії невідома, то тут ми взяли дані щодо всього населення України, вважаючи що виокремлення з нього українців є задачею вкрай складною і неоднозначною на тепер.

У висліді нинішньої російсько-української війни етнічний склад населення України може суттєво змінитись. Тому результати статті можуть вже не відповідати новим реаліям.

Дана стаття не ставить всі крапки на і у вивчені питання генетичної спорідненості різних народів світу. Вона є швидше закликом до ретельного вивчення цього питання потужними науковими колективами дослідників.

Література

1. https://wiki.alquds.edu/?query=Blood_type_distribution_by_country

2. Y-DNA haplogroups in populations of Europe - Wikipedia

Наші інтереси: 

Вміле застосування математичного аналізу дозволяє витягувати з великих даних вкрай важливі знання.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Ельфи – з кінофільму "Володар перстенів"

Шлях Лебедів, або Як увійти в ельфійський простір волі. Світотворча тріада: омолодження, інновації, удача

Для заснування нової цивілізації необхідне поєднання трьох обов’язкових компонентів – керованої молодості, інноваційності та удачі. Щоб стати ельфом (елбедем, лебедем), треба піднестися в ельфійський...

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Валерій Швець.
0
Ще не підтримано

Концепція африканського походження людства є домінантною на тепер. Я під неї спеціально не підстроювався. Не мій стиль життя і наукової діяльності. Мається на увазі теоретична фізика. Дана стаття просто є ще одним аргументом на користь цієї концепції. Фантазії науковців Московії на цю тему так і не привернули до себе серйозної уваги наукової спільноти світу. Фантазій у них багато і здебільше вони спрямовані в одному напрямку. Мені подобається розмах їх ідей. Цьому треба у них повчитись. Але пошуки істини ніколи не були їх сильною стороною.
Проте моя стаття не про це.

Коментарі

Зображення користувача Валерій Швець.
0
Ще не підтримано

Концепція африканського походження людства є домінантною на тепер. Я під неї спеціально не підстроювався. Не мій стиль життя і наукової діяльності. Мається на увазі теоретична фізика. Дана стаття просто є ще одним аргументом на користь цієї концепції. Фантазії науковців Московії на цю тему так і не привернули до себе серйозної уваги наукової спільноти світу. Фантазій у них багато і здебільше вони спрямовані в одному напрямку. Мені подобається розмах їх ідей. Цьому треба у них повчитись. Але пошуки істини ніколи не були їх сильною стороною.
Проте моя стаття не про це.

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Так, це не належить до основної теми статті, проте ми намагаємось не поширювати помилкові стереотипи. На території Африки не знайдемо жодної палеолітичної стоянки ЛЮДЕЙ – вони знайдені тільки в Європі (Мізин, Костенки...). Історію вигадки про "африканське походження людини" висвітлив академік Анатолій Кльосов: Резюме на статтю Анатолія Кльосова про походження людини.  

Додам, що, при всій повазі до статистики, істина не визначається статистично, хоче це важливий інструмент пізнання істини.

Валерій Швець wrote: Концепція африканського походження людства є домінантною на тепер. Я під неї спеціально не підстроювався. Не мій стиль життя і наукової діяльності. Мається на увазі теоретична фізика. Дана стаття просто є ще одним аргу

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Валерій Швець.
0
Ще не підтримано

Я і близько не є фахівцем з питання походження сучасної людини. Можу лише пристати до тої, чи іншої точки зору. Приймати участь у суперечці на цю тему для мене було б вкрай нерозважливо. Єдине, що я можу сказати, це те, що моя модель підтверджує традиційний погляд на це питання. Можливо вся модель неправильна, можливо лише у цьому питанні. Всі бажаючі можуть прийняти участь в її обговоренні і спростуванні. А можливо вона абсолютно правильна. Рідко коли вдається поставити відразу всі крапки над і. Щодо москалів, то я надто добре пізнав їх за своє життя і їх прагнення до істини. Хоча можуть бути і виключення.
Я не наполягаю на жодній з теорій походження людини.