Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
 • Відвідувань: 166
 • Переглядів: 177

Рене Генон. Ідея Центру в давніх традиціях

Категорія:

Однією з найбільш вражаючих фігур, які концентровано виражають ідею Центру, є свастика. Колись давно свастика була символом Ісуса Хреста і в цьому значенні вживалася до самого кінця середніх віків. Якщо Центр є точкою початку, то він також є і точкою кінця, завершення. Все виходить з неї, і все в неї повертається. Тут доречна аналогія з функцією серця.

dytyachakolyska19stzzahysnoyusvastykoyusmykulychynivano-frankivskaoblast.jpg

Дитяча колиска 19 ст. з захисною свастикою (с. Микуличин, Івано-Франківська область)
Дитяча колиска 19 ст. з захисною свастикою (с. Микуличин, Івано-Франківська область)

Нам уже траплялося побіжно згадувати про "Центр Світу" і про різні його символи, але слід повернутися до самої ідеї цього Центру, що займає найбільше місце у всіх стародавніх традиціях, а також вказати на деякі з його основних значень.

У сучасних людей він уже не викликає безпосередньо тих образів, які виникали у людей колишніх епох; тут, як і в усьому, що стосується символіки, багато було забуто, а деякі типи мислення стали, схоже, зовсім чужими більшості наших сучасників.

Це слід особливо відзначити, тому що саме тут панує повне і загальне нерозуміння. Центр є, перш за все, початок, вихідна точка всіх речей, точка першопричини, без форми і розмірів, неподільна, а отже, єдино можливе зображення початку Єдиного.

Від нього, через його прояв, відбулося все інше, точно так, як Єдине виробляє всі числа, що, однак, жодним чином не впливає на його сутність і не змінює його. Тут у наявності повний паралелізм двох способів вираження: через геометричну символіку і символіку числову, так що їх можна вживати абсолютно однаково і навіть взаємозамінювати.

Не слід забувати, втім, що і в тому, і в іншому випадку мова йде саме про символіку: арифметична єдність не є Єдине метафізичне, вона всього лише одне з його проявів, але таке, в якому нема нічого довільного, так як між тим і іншим існує співвідношення реальної аналогії.

Вона-то і дозволяє транспонувати, переносити ідею Єдиного з кількісного рівня на трансцендентальний. Так само з ідеєю Центру: вона теж піддається перенесенню, за допомогою якого втрачає чисто просторовий характер, тепер маючи лише значення символу.

Центральна точка і є Принцип, чисте Буття, а простір, який вона наповнює своїм випромінюванням і який  існує лише в силу цього випромінювання ( "Хай буде світло" Книги Буття), без чого він  був би лише "відсутністю" і небуттям, це Світ в сенсі його безмежності, сукупність всіх істот і всіх станів сущого, які утворюють універсальну проявленість.

Найпростішим зображенням сформульованої нами ідеї є точка в центрі кола (рис. 1):

Точка є знак Принципу, коло - символ Світу. Неможливо зафіксувати тимчасове походження цього зображення, так як воно часто зустрічається на предметах доісторичної епохи; безсумнівно, в ньому потрібно бачити пряме сходження до споконвічної традиції.

Іноді точка буває оточена декількома концентричними колами, які, очевидно, зображають різні стани або ступені прояву. Вони розташовуються відповідно до їх ієрархічного положення, що визначається більшою або меншою віддаленістю від початкового Принципу.

Точка в Центрі кола сприймалася також, і з дуже давніх часів, як зображення Сонця, тому що останнє і справді, на рівні фізичному, є Центр або "Серце Світу". У цьому значенні воно дійшло до наших днів як загальноприйнятий астрологічний або астрономічний знак Сонця.

Може бути, саме тому більшість археологів всюди, де вони зустрічають цей символ, схильні приписувати йому значення виключно "солярне", хоча в дійсності він має сенс набагато ширший і глибший.

Вони забувають або не знають, що з точки зору давніх традицій і саме сонце є лише символом, символом справжнього "Центру Світу", яким є Божественний Принцип.

Співвідношення між центром і колом, або тим, що вони, відповідно, уособлюють, досить ясно позначено вже тим, що коло не могло б існувати без свого центру, в той час як центр абсолютно незалежний від нього.

Це співвідношення може бути ще більш чітко і ясно зображено за допомогою променів, що виходять з центру і досягають кола; очевидно, кількість таких променів може змінюватися, тому що реально їх існує безліч, як і точок на колі, що є їх краями. Однак на ділі для зображень цього роду обирали числа, що вже самі по собі володіють особливим символічним значенням. Найпростіший його тип має всього чотири променя, які поділяють коло на рівні частини, тобто два прямокутних діаметра, що утворюють всередині цього кола хрест (рис. 2).

Це нове зображення має таке ж загальне значення, що і перше, однак тут до нього додаються деякі вторинні значення, що доповнюють його: коло, якщо бачити в ньому образ руху в певному напрямку, уособлює цикл проявів, подібний космічним циклам індуїстської доктрини, де їх теорія розроблена дуже ретельно.

У цьому випадку частини кола, на які поділяють його рамена хреста, відповідають різним періодам або фазам, на які ділиться сам цикл. І такий поділ може розглядатися, так би мовити, в залежності від протяжності циклів, про які йдеться.

Наприклад, залишаючись на земному плані, ми маємо чотири головні часи доби, чотири місячні фази, чотири пори року, а також, згідно з традиціями як Індії, так і Центральної Америки і греко-латинської античності, чотири "віки" історії людства. Ми тут лише коротко говоримо про це, щоб дати загальне уявлення про значення даного символу, але викладені міркування досить безпосередньо пов'язані з темою подальшого дослідження.

Серед зображень з великим числом променів ми повинні особливо згадати колеса або "колеса зі спицями", які зазвичай їх мають по шість або вісім (рис. 3 і 4).

Кельтське колесо, образ якого дуже стійкий протягом середньовіччя, може мати будь-яку з цих форм. І вони ж, особливо друга, дуже часто зустрічаються в Халдеї і Ассирії, в Індії (де колесо іменується чакра) і Тибеті.

З іншого боку, є споріднена схожість між шестиспицевим колесом і хризмою, і відміність тут полягає в тому, що в останньому випадку коло, на яке спираються краї променів, зазвичай не зображується. Отже, колесо, зовсім не будучи просто "солярним" символом, як це зазвичай стверджують в наш час, є перш за все символом світобудови, що було б неважко зрозуміти.

У символічній мові Індії постійно говориться про "колесо становлення" або "колесо життя", що повністю відповідає вказаним значенням. Йдеться також і про "колесо Закону", а цей вислів буддизм, поряд з іншими, запозичив з попередніх доктрин, які, принаймні біля витоків, співвідносяться з циклічними теоріями.

Потрібно ще додати, що Зодіак також зображується у формі колеса, природно, з дванадцятьма променями, і що слово, що позначає його на санскриті, значить буквально "колесо знаків". Його можна було б перекласти також і як "колесо чисел", відповідно до першого змісту слова раши, що позначає знаки Зодіака (2*).

Крім того, існує певна взаємозалежність між колесом і різними квітковими символами; в інших випадках можна було б навіть говорити про справжню рівнозначність (3*). Якщо йдеться про символічну квітку, таку, як лотос, лілія або роза (4*), то його бутон, що розпускається, уособлює серед інших (так як це символи з різноманітними значеннями) і в силу більш ніж зрозумілої подібності, розгортання прояву. Це розквіт є випромінюванням навколо Центру, оскільки й тут також йдеться про "зосереджені" зображення, що й дає підставу уподібнювати їх колесу (5*).

У індуїстській традиції Світ іноді зображується у формі лотоса, з центру якого піднімається Меру, священна гора, яка символізує Полюс.

Але повернемося до значень Центру, тому що до сих пір ми викладали тільки перше і єдине з усіх, те, де Центр є образом Принципу. Інше ж полягає в тому, що Центр є, у власному розумінні слова, "середина", точка, що однаково віддалена від усіх точок кола і розділяє всякий діаметр на дві рівні частини.

Досі ми розглядали Центр як пріоритетний перед колом, яке не існує поза його випромінюванням; але тепер ми розглянемо його у співвідношенні з реалізованим колом.

Тобто йдеться про дію Принципу в лоні творіння. "Середина" між двома краями уособлює протилежні точки кіл, - це місце, де протидіючі тенденції країв, так би мовити, нейтралізують одна одну і приходять у рівновагу.

Деякі школи мусульманського езотеризму, які надають хресту величезне символічне значення, називають "божественною стоянкою" (el-magamul-ilahi) центр цього хреста, що визначається як місце, де з'єднуються всі протилежності і вирішуються всі протиріччя.

Особлива ідея, що виражається тут, - це, отже, ідея рівноваги, що утворює єдине ціле з ідеєю гармонії; це не дві різні ідеї, але два аспекти однієї. Є у неї і третій аспект, підкреслено пов'язаний з мораллю (хоча може мати й інші значення), і це ідея справедливості.

Через неї до сказаного нами можна приєднати платонівську концепцію, згідно з якою чеснота займає серединне місце між двома крайніми позиціями.

З точки ж зору набагато більш універсальної, далекосхідні традиції постійно говорять про "Незмінну Середину" - точку, де проявляється "Дія Неба"; і відповідно до індуїстської доктрини, в центрі будь-якої людської істоти, як і будь-якого стану космічного життя, перебуває відблиск вищого Принципу.

Сама ж рівновага є не що інше, як відображення, на рівні проявів, абсолютної непорушності Принципу; щоб побачити явища світу в цьому новому світлі, потрібно уявити собі коло в русі навколо центру, який один не бере участі в ньому.

Саме найменування колеса (rota) негайно викликає в уяві ідею обертання, і це обертання є образ постійної мінливості, яка є долею всього проявленого. В такому русі є лише одна нерухома і незмінна точка, і ця точка є Центр. А це повертає нас до циклічних концепцій, про які ми вже побіжно згадували вище.

Проходження будь-якого циклу, або обертання кола є послідовність - у часовому або будь-якому іншому аспекті; нерухомість Центру є образом вічності, де всі явища співіснують у досконалій одноразовості.

Коло може обертатися тільки навколо нерухомого центру; так само мінливість, яка не задовольняється самою собою, передбачає принцип, що перебуває поза цією мінливістю: це "нерухомий двигун" Арістотеля, також зображуваний Центром.

Непорушний Принцип є, отже, в той же самий час і саме внаслідок того, що все суще, все що змінюється і рухається не має реальності, крім як через нього, і залежить тільки від нього, того, що дає руху його початковий імпульс, а також управляє ним і направляє його, того, що дає йому закон, бо збереження порядку Всесвіту є, до певної міри, продовженням творчого акту.

 Він є, згідно з індуїстським висловом, "внутрішнім розпорядником" (antaryami), так як він керує всім зсередини, перебуваючи сам в найбільш глибинно-внутрішній точці, яка і є Центр. Замість обертання кола навколо Центру можна уявити також обертання сфери навколо нерухомої осі - символічне значення його залишиться тим же.

Ось чому зображення "Осі Світу" такі численні і такі важливі в усіх давніх традиціях; загальний же їх зміст, по суті, тотожний змісту зображень "Центру Світу" - за винятком того, що перші більш виразно вказують на роль нерухомого Принципу по відношенню до універсальної прояву, ніж на інші аспекти Центру.

Коли сфера, земна або небесна, здійснює обертання навколо своєї осі, дві точки на цій сфері залишаються нерухомими: це полюси, які є краями осі, або точками її зіткнення з поверхнею сфери.

Ось чому зображення "Осі Світу" такі численні і такі важливі в усіх давніх традиціях; загальний же їх зміст, по суті, тотожний змісту зображень "Центру Світу" - за винятком того, що перші більш виразно вказують на роль нерухомого Принципу стосовно універсального прояву, ніж на інші аспекти Центру.

Ось чому ідея Полюса є ще одним еквівалентом ідеї Центру. Символіка, пов'язана з Полюсом і така, що іноді набуває дуже складних форм, також зустрічається у всіх традиціях і займає там далеко не останнє місце; а якщо більша частина сучасних вчених цього не помітила, то ось і ще один доказ повної відсутності у них істинного розуміння символів.

Однією з найбільш вражаючих фігур, що концентровано виражають тільки що викладені ідеї, є свастика (рис. 5 і 6), яка по суті своїй є "знак Полюса", а втім, ми думаємо, що в сучасній Європі досі не знали її істинного значення .

Марно намагалися пояснити цей символ за допомогою найфантастичніших теорій, доходило до того, що бачили в ньому схему первісного пристосування для добування вогню.

Насправді ж, якщо він і має іноді деяке відношення до вогню, то зовсім з інших причин. Найчастіше ж свастику вживали як "солярний" знак, яким вона могла ставати тільки випадково і побічно; ми могли б повторити тут те, що вже говорили вище з приводу колеса і точки в центрі кола.

Найближче до істини підходили ті, хто розглядав свастику як символ руху, але і такого тлумачення ще недостатньо, оскільки  мова йде не про будь-який рух, але про обертальний рух, що здійснюється навколо центру або нерухомої осі.

І ось саме нерухома точка є найістотнішим елементом, з яким безпосередньо співвідноситься розглянутий символ. Всі інші значення, якими володіє таке зображення, похідні від цього: Центр всьому надає рух, а так як рух уособлює життя, то свастика тим самим стає символом життя або, точніше, символом Принципу життєдайності стосовно космічного порядку.

Якщо ми порівняємо свастику із зображенням хреста, вписаного в коло (рис. 2), то зауважимо, що, по суті, це два рівнозначних символи; але тільки у свастиці обертання змальовується не колом, а лініями, що були додані під прямим кутом до країв хреста. Ці лінії дотичні до кола і в відповідних точках відзначають напрямок руху.

А оскільки коло уособлює Світ, той факт, що воно, так би мовити, мається на увазі, ясно вказує: свастика є зображення не Світу, але дії Принципу в Світі (6*).

Якщо свастику співвідносять з обертанням сфери - наприклад, небесної сфери навколо своєї осі, то потрібно уявити її написаною в екваторіальному плані, і тоді центральна точка буде представляти собою проекцію осі - на цей план, перпендикулярний по відношенню до неї.

Що до напрямку обертання, зображуваного малюнком, то його значення другорядне; зустрічаються обидві представлені нами форми (7*), і зовсім не потрібно неодмінно вбачати тут прагнення як-небудь протиставити їх (8*).

Ми добре знаємо, що в деяких країнах і в деякі епохи виникали течії, прихильники яких свідомо надавали зображенню напрям, протилежний прийнятому в звичному середовищі, щоб зовнішнім чином затвердити свій антагонізм. Але це анітрохи не зачіпає основне значення символу, яке в усіх випадках залишається одним і тим же.

Свастика далеко не тільки східний символ, як вважають іноді; насправді ж вона широко розповсюджена і зустрічається більш-менш повсюдно, від Далекого Сходу до Далекого Заходу, тому що існує навіть у деяких індіанських племен Північної Америки.

У нинішню епоху цей знак зберігся в основному в Індії, Центральній і Далекосхідній Азії, і, ймовірно, тільки в цих регіонах ще знають, що він означає, але навіть в Європі він не зник зовсім (9*).

У Литві і Курляндії селяни ще креслять його в своїх будинках; зрозуміло, вони вже не знають його значення і бачать в ньому лише різновид охоронного талісмана. Але особливо цікаво, що вони називають його санскритським словом: свастика (10*).

У європейській давнині ми зустрічаємо цей знак особливо у кельтів і в доеллінскій Греціі (11*), також на Заході, як зазначив Шарбонно-Лассей (12*), колись давно він був емблемою Хреста і в цьому значенні вживається до самого кінця середніх віків.

Подібно точці в центрі кола і колесу, цей знак, безперечно, належить до доісторичних епох; ми ж зі свого боку, не вагаючись, бачимо в ньому ще один з уламків споконвічної традиції.

Але ми вказали ще в не повному обсязі значення Центру: якщо він точка початку, виходить, що він також і точка кінця, завершення. Все виходить з неї, і все в неї повертається.

Оскільки всі явища існують лише завдяки дії Принципу і не інакше, то між Ним і всім виявленим повинен існувати постійний зв'язок, зображуваний променями, які з'єднують в центрі всі крапки кола. Але ці промені можуть проходити в двох протилежних напрямках: спочатку від центру до кола, а потім назад, від кола до центру. Тут у наявності наче дві взаємодоповнюючі фази, з яких першу уособлює відцентровий рух, а другу - доцентровий.

Ці дві фази можуть бути уподібнені фазам дихання, згідно з символікою, з якою часто співвідносяться індуїстські доктрини. А з іншого боку, тут доречна ще одна, не менш примітна аналогія з фізіологічною функцією серця.

Справді, кров виходить із серця, поширюється по всьому організму, який вона животворить, а потім знову повертається в серце; роль останнього як органічного центру, отже, воістину незрівнянна і повністю відповідає ідеї Центру, який ми повинні уявляти собі у всій повноті його значення.

Усе, що існує, своїм буттям зобов'язане Принципу, і свідомо чи несвідомо прагне повернутися до нього; ця тенденція повернення до Центру також має в усіх традиціях своє символічне уособлення. Ми говоримо про ритуальну орієнтацію, яка вказує на духовний центр, видимий образ власне "Центру Світу".

Орієнтованість хрестиянських церков є лише окремий випадок загального правила і співвідноситься з тією ж ідеєю, загальною для всіх релігій. В Ісламі така орієнтація (qibla) є свого роду матеріалізацією, якщо можна так висловитися, прагнення (niyya), за допомогою якого всі сили буття повинні бути скеровані до Божественного Принципу (13*), легко було б знайти й інші приклади.

Можна було б багато чого сказати з цього приводу; але у нас ще буде можливість до нього повернутися, ось чому в даний момент ми обмежимося лише короткою вказівкою на символіку Центру.

Врешті-решт, Центр є одночасно початком і кінцем усіх речей; Він є, отже, відповідно до загальновідомої символіки, альфа і омега. Навіть більше, Він є початок, середина і кінець; і ці три аспекти уособлюються елементами односкладового слова Аум, на яке Шарбонно-Лассей вказує як на ем6лему Хреста і зв'язок якого зі свастикою серед знаків монастиря кармелітів в Лудені нам здається дуже знаменним.

Справді, цей символ набагато повніший, ніж альфа і омега, і здатний наповнюватися змістом, що дає йому можливість майже безкінечного  розкриття. Він є однією з найдивовижніших відповідностей, притаманних давній індуїстській традиції і хрестиянського езотеризму середньовіччя. І в тому, і в іншому випадку він так само і за визначенням є символом Слова, який і є справжнім "Центром Світу".

Примітки:

 1. Опубліковано в журналі Regnabit, травень 1926.
 2. Відзначимо так само, що "колесо Фортуни" в символіці західної античності дуже тісно пов'язане з "колесом Закону", а також, хоча це і не зовсім ясно на перший погляд, з зодіакальним колесом
 3. Серед інших свідчень цієї рівнозначності, що стосується середніх віків, ми бачили Восьмипромінні колеса і восьмипелюсткові квіти, зображені один проти одного на одному і тому ж різьбленому камені, інкрустованому в фасаді старовинної церкви Сен-Мексм в Шиноні; досить імовірно, ця інкрустація сходить до епохи Каролінгів.
 4. Лілія має шість пелюсток; лотос, в його найбільш типових зображеннях - вісім; отже, обидві форми відповідають шести і восьмипромінному колесу. Що стосується троянди, то її зображують з різним числом пелюсток, що може змінювати значення символу, або, щонайменше, надавати йому нові відтінки, - про символіку троянди див. дуже цікаву статтю Шарбонно-Лассея (Reg., Березень 1936).
 5. На зображенні хризми і троянди меровінгської епохи, яке було відтворено Шарбонно-Лассеем (Reg., Березень 1926 стор. 298), центральна троянда має шість пелюсток, які орієнтовані за променями хризми; понад те, останній вписаний, що гранично ясно виявляє його схожість з шестипроменевим колесом.
 6. Те ж може бути сказано і щодо хризми, порівнянної з колесом.
 7. Санскритське слово свастика є єдиним, що застосовується у всіх випадках для позначення цього символу; термін же саувасітіка, яким іноді прагнуть позначити одну з цих форм з тим, щоб відрізнити її від іншої (і остання в цьому випадку одна виступала б як справжня свастика) в дійсності є лише прикметник, похідне від свастики і позначає те, що відноситься до цього символу і його значенням.
 8. Те ж саме може бути сказано і про інші символи, наприклад про Костянтинову хризму, в якій буква "Р" (лат.) іноді перевернута. Часом навіть думали, що в такому разі йдеться про знак Антихриста; можливо, такий намір іноді й існував, але є безліч випадків, де подібне тлумачення просто неможливе (аналогічне зображення в катакомбах, наприклад). Точно так же цеховий символ "цифра чотири", який, втім, є всього лише модифікація тієї ж "Р" хризма, може бути звернений в ту чи іншу сторону і цей факт неможливо навіть приписати суперництву різних цехів, або їх бажанням відрізнятися між собою, тому що обидві форми ми зустрічаємо в одній і тій же корпорації.
 9. Ми тут ніяк не натякаємо на абсолютно штучне використання свастики, зокрема, деякими німецькими політичними угрупованнями, які абсолютно довільно перетворили її в знак антисемітизму - під тим приводом, що дана емблема властива так званій "арійській расі". Все це з області чистої фантазії.
 10. Втім, з усіх європейських мов литовська виявляє найбільшу подібність з санскритом.
 11. Існують різні варіанти свастики, наприклад у формі вигнутих гілок (що нагадує сплетіння двох S); саме таке зображення ми бачили на галльській монеті. З іншого боку, деякі зображення, які зберегли лише декоративне значення, як, наприклад, те, що називається "грецьким", біля витоків своїх теж є похідними від свастики.
 12. Reg., Березень 1926 стор. 302-303.
 13. Слово "intention" (інтенція, прагнення) тут має бути взято в його вузько етимологічному сенсі (від in-tendre, tendre vers - прагнути до).
Стіл Гартленд у студії Intermarium.TV 22 жовтня 2017 р.
Стіл Гартленд у київській студії Intermarium.TV 22 жовтня 2017 р.
Символіка Центру Трипільської цивілізації
Символіка Центру Трипільської цивілізації
Наші інтереси: 

Пізнаємо основи арійського символізму. 

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Метафора колективного розуму

Шукачі перлів: надлюдський розум «Народного Оглядача», його практичні прояви та перспективи

У цій статті ознайомимось з трьома реальними історіями дії надлюдського розуму, розглянемо наш досвід його застосування і сформулюємо три найближчі завдання нашого проекту.

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача cBіт Розумний.
0
Ще не підтримано

Як ненавязливо рекламувати свастику (особливо влітку) - це наносити на футболки зображення речей з музею Трипілля, на яких зображена свастика. Для того, щоб взагалі не виникало питань, можна додати назву (і координати) музею. :)

"Народ не повинен боятися влади. Влада повинна боятися народу"
"V означає ВЕНДЕТТА"

Коментарі

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

Глибока стаття!

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Зображення користувача Володимир Самотий.
0
Ще не підтримано

Окружність, коло, кільце, круг. Круг - це коло і його внутрішнє наповнення. А що таке окружність? Коло - це математична абстракція, кільце - його матеріалізація.

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Окружність - це русизм. Має бути коло. Виправив.

Коло і колесо - це однокореневі слова.

Володимир Самотий каже:
Окружність, коло, кільце, круг. Круг - це коло і його внутрішнє наповнення. А що таке окружність? Коло - це математична абстракція, кільце - його матеріалізація.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Юр Цікавий.
0
Ще не підтримано

Може і не русизм. Я б вважав, що це те, що навколо. Слово досить гармонічно звучить українською.

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Враховуючи сучасні реалії, свастика є внутрішнім символом Гартленду (Міжмор’я). Зовнішнім символом (брендом) є еквівалент свастики - Вара, інші назви - Вара Міжмор’я, Демено, Штурвал Міжмор’я. Це також символ Центру, проте з відвертою вказівкою на виконання ним функції управління.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача cBіт Розумний.
0
Ще не підтримано

Як ненавязливо рекламувати свастику (особливо влітку) - це наносити на футболки зображення речей з музею Трипілля, на яких зображена свастика. Для того, щоб взагалі не виникало питань, можна додати назву (і координати) музею. :)

"Народ не повинен боятися влади. Влада повинна боятися народу"
"V означає ВЕНДЕТТА"

Зображення користувача Володимир Самотий.
0
Ще не підтримано

Кажуть що музею вже нема, приміщення забрали

Зображення користувача Володимир Світлий.
0
Ще не підтримано

Точка в колі символ двох видів хвиль у природі і у Сонця також.Якщо збуджувати воду в точці то будуть розходитись хвилі назовні. Якщо збуджувати хвилі по колу то частина розсіється назовні а інша частина хвиль самофокусується в точці тим самим збільшив власну амплитуду. Якщо Сонце розсіює сою енергію то то є фотони, електрони... Якщо хвиля пішла в середину. Там самофокусувалася і зконцентрувалася, після чого збільшивши свою потужність до неймовірних значень , починає свій шлях назад і назовні. Така хвиля ,згідно розміру Сонця, буде мати спектр вуглевода і склавши енергію фотонів і електронів перейде , назвали те випромінювання, альфони. Частота десь 1 секунда, згідно діаметра Сонця. Саме це випромінювання і запускає всі сердця на планеті, дає можливість просуватися їжі по кишківнику у якого нема м'язів, прекачувати кров і тому подібне. Знання у символах. Сепер винахід.

Від мрії до слова, від слова до дії, від дії до світлової події.