Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
  • Відвідувань: 655
  • Переглядів: 698

Символіка пальців і аріянський символ боголюдини. Творимо!

Категорія:

Відроджуючи правильну символіку, ми повертаємо собі спроможність жити власною головою і творити свій, український світ.

150803_tvorymo-2.jpg

Аріянський жест "Боголюдина". Творимо!
Аріянський жест "Боголюдина". Творимо!

Ця стаття є продовженням дослідження, розпочатого публікацією Творимо! – вітальний жест творців нової козацької нації. Щоб зрозуміти сенс цього жесту, треба дослідити значення пальців руки в арійській традиції.

I. Великий палець: Бог, сила, голова, ефір, життя

Рахунок починаємо з великого пальця, адже він найсильніший (протилежний йому мізинець – найслабкіший). Число 1 символізує Творця Всесвіту, а також принцип  цілісності та єдиноначальності.

Великий палець протистоїть решті пальців («один проти чотирьох»), що дозволяє руці захоплювати предмети. Області в людському мозку, які відповідають за координацію і чутливість великого пальця, значно більші областей, що відповідають за інші пальці. У системі Су Джок великому пальцю відповідає голова (верхня частина людини). В арійській традиції варна брахманів (святих мудреців) розглядається як голова народу (великої людини). 

Великому пальцю відповідає стихія ефіру. Концентрований ефір називається праною. Умовою концентрації ефіру є стан святості: що більше святості, то більше прани.   

Хай там що, але завдяки найбільшій силі та числу 1 великого пальця він вважається найближчим до світу божественного, святого, чарівного. Саме тому в давні часи персні на цьому пальці носили королі та архієпископи. Відтак великий палець є символом божественної влади, святості, життя.

Усе сказане вище дозволяє пояснити, чому жест «великий палець вгору» означає: «добре!», «гарно!», «живемо!», «йдемо вгору!» – тобто те, що якась ситуація, справа або обставина у своїй гармонії досягають ідеального стану. І навпаки, жест «великий палець вниз» означає «погано», «йдемо вниз». У стародавньому Римі він означав «смерть».

II. Вказівний палець: дух, управління, рука, вогонь, зброя

Призначення другого пальця випливає з його назви: він вказує на мету, тому вважається «управляючим». З самого дитинства ми пам’ятаємо, як нам погрожували вказівним пальцем у момент наших пустощів і непослуху. Він також вказує нам правильну дорогу.

У людини керування здійснює її втілена духовна сутність, тому вказівний палець є символом духовного складника людини. У системі Су Джок вказівному пальцю відповідають руки (середня частина людини).

Оскільки другий палець вказує на ціль, то жест з випрямленим вказівним пальцем імітує прицілювання з пістолета чи револьвера. Відтак цей палець пов’язаний зі зброєю або, в ширшому сенсі, з технікою, яка посилює людину. Англійське слово «аrm» (арм) означає і «рука», і «зброя», і «могутність». Слово «арматура» (armature) означає інструменти, оснащення, обладнання, технічні деталі. Наше слово «гармата» – це первинне «армата», тобто різновид «оснащення», «інструментарію війни». В арійській традиції варна кшатріїв (воїнів) розглядається як руки народу (великої людини).   

Вказівному пальцю відповідає стихія вогню. Число 2 символізує структуруюче розділення: на керівника і підлеглих, суб’єкт і об’єкт, мету і шлях до неї, біосферу і техносферу тощо.  Це діалектична дуальність, яка прискорює розвиток.

III. Середній палець: плоть, інстинкти, земля, плодючість, творчість

Число 3 знаменує подолання протистоянь і перехід до динаміки, розвитку, творчості. Третій палець символізує чоловічу силу (фалічний знак), в ширшому сенсі – плодючість, біологічну силу, творення нової істоти. Тому його можна вважати символом земного, фізичного, тілесного складника людини.

Негативне значення жесту з випрямленим середнім пальцем надало іудохристиянство, у якому гріховним вважається все природне: «зачаття брудне», «новонароджені мають первородний гріх», «жінка після пологів брудна», «земне життя – долина сліз», «плоть гріховна, її треба умертвляти», «святі були мучениками» та інша маячня.  

У системі Су Джок середньому пальцю відповідають ноги (нижня частина людини). Він вважається пальцем фізичної дії, земної реалізації. При бажанні це легко можна перевірити, пробуючи різними пальцями клацнути когось по лобі: найсильніше клацання вийде середнім :)

Вважається, що середньому пальцю відповідає стихія землі. Відтак третій палець можна вважати символом фізичного складника людини, її плоті та пов’язаних з нею рефлексів, інстинктів, життєвих програм.

Безіменний і мізинець

Четвертий і п’ятий пальці використовуються порівняно рідко, тож вони найменше розроблені.

П’ятий палець – мізинець – означає мізерний, слабкий, маленький.

Четвертий палець взагалі не має виразної назви: він або «безіменний», або «підмізинний», тобто ще пасивніший за мізинця.

Відтак четвертий і п’ятий пальці не мають виразної символіки, чого і варто було очікувати.   

Природна трійця

Перший, другий і третій пальці найрозвиненіші, а їхня символіка випливає з їх природної функції в людському організмі:

1. Великий палець: божественна сутність, божественна сила, святість, священна влада, ефір, голова.

2. Вказівний палець: духовна сутність, воля, управління, зброя, техносфера, вогонь, руки.

3. Середній палець: фізична сила, біологічна життєспроможність, плодючість, земля, дітородні органи.

Наголосимо, що згадана трійця основних пальців є природною, натомість інші комбінації мають вторинний, допоміжний характер.

Поєднання описаних вище трьох символічних комплексів, пов’язаних з трьома основними пальцями, логічно приводить до символів вищого порядку. Ось вони.

Боголюдина

Поєднання божественного, духовного і психофізичного формує боголюдину. Людина – це дух, душа (психіка) і плоть. Якщо ж вона усвідомлює свою божественну природу, то перетворюється на боголюдину – вінець земної еволюції.

Розвиток від людини до боголюдини є метою істинною релігії (від ре–лига, тобто відновлення зв’язку), тому згадана трійця – це релігійний символ. «Боголюдина» – це первинне, головне значення жесту трьома основними пальцями.

Творення

Народження будь-якої системи починається з принципу єдності (одиниця), далі відбувається розділення (структурування) на діалектичні протилежності (двійка), після чого настає синтез (трійка) з переходом до активної дії, динамічного, творчого розвитку.

З цієї причини жесту «Боголюдина» відповідає дієслово «Творимо!». Це вказує на релігійну мету шляхетних людей – творення боголюдських якостей у собі, у своїй громаді, у своїй державі.  Здійснюючи творчість, людина уподібнюються Творцю Всесвіту. Аріянська філософія перетворення людини на боголюдину називається динамізмом.  

У сучасному контексті три основні пальці вказують на те, що нова Українська держава буде Третій Гетьманатом – після Першого Гетьманату Богдана Хмельницького і Другого Гетьманату Павла Скоропадського. Третій Гетьманат буде державою творчості.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Це буквальне прочитання символіки трьох пальців: святість, озброєність, плодючість. Згадані три фундаментальні настанови мають назву «Еволюційний імператив». Слідуючи йому, народ здобуває еволюційну життєспроможність і колективно наближається до релігійної мети.

Чому від нас приховали жест «Боголюдина»

Згаданий жест є аріянським (аріохрестиянським), тобто належить до первинного хрестиянства. Аріянство – це релігія знань (віди), основана на метафізичних принципах і законах природи.

Агресивне просування іудохристиянства після диверсії Ярослава «Мудрого», а особливо після антиаріянських походів хана Батия, призвело до зачистки давньої символіки. Серед іншого, знищувалися такі символи аріянства як сварга і дракон, а жест «трійця» заміненили «двійкою» (другий і третій палець), яку  бачимо на всіх іудохристиянських іконах. 

Головна ідея аріянства полягає в тому, що людина має потенціал перетворення на боголюдину за прикладом Ісуса Хреста. Саме цю ідею демонструє Ісус Хрестос у Східниці.

Дерев'яна статуя богородиці Марії з Ісусом, 12 століття, село О'Себрейро (O'Cebreiro) в Іспанії
Дерев'яна статуя богородиці Марії з Ісусом, 12 століття, село О'Себрейро (O'Cebreiro) в Іспанії
Дерев'яна статуя богородиці Марії з Ісусом, 12 століття, село О'Себрейро (O'Cebreiro) в Іспанії
Дерев'яна статуя богородиці Марії з Ісусом, 12 століття, село О'Себрейро (O'Cebreiro) в Іспанії
Дерев'яна статуя богородиці Марії з Ісусом, 12 століття, село О'Себрейро (O'Cebreiro) в Іспанії
Дерев'яна статуя богородиці Марії з Ісусом, 12 століття, село О'Себрейро (O'Cebreiro) в Іспанії
Дерев'яна статуя богородиці Марії з Ісусом, 12 століття, село О'Себрейро (O'Cebreiro) в Іспанії
Дерев'яна статуя богородиці Марії з Ісусом, 12 століття, село О'Себрейро (O'Cebreiro) в Іспанії

Натомість головна ідея іудохристиянства полягає в запереченні боголюдського потенціалу і представленні людини «рабом божим». Для цього іудохристиянство ввело інший жест: великий палець (бог, голова) загинається і поєднується з підмізинним пальцем (переводиться в неактивний стан), при цьому активізується мізинець. В «іудохристиянській двійці» сила великого пальця підмінюється слабкістю (мізерністю) мізинця та підмізинного.

Оскільки пальці символізують людину, то жест без великого пальця символізує «людину без голови». А навіщо рабам власна голова? Їм досить зовнішнього керування. Логічно.  

У сучасних реаліях так само «безголовим» є рухівсько-свободівський партійний жест. Можна це вважати випадковістю, проте «Рух» і ВО «Свобода» досі не мають власної світоглядної системи, тому змушені покладатися на чужу «голову».

Висновок

1. Символіка жесту з трьох перших пальців визначається символікою кожного з цих пальців.

2. Перший палець символізує божество, другий – дух, третій – плоть. Тому головне значення цього жесту – Боголюдина.

3. Досягнення боголюдського стану – вища еволюційна мета людини. Боголюдська реалізація – головна мета істинної релігії.

4. Рух до боголюдини є творчим процесом. Творячи себе, громаду і націю з власною державою, людина уподібнюється Творцю Всесвіту. Тому жест «Боголюдина» супроводжується закликом «Творимо!»

5. У боротьбі проти аріянства, іудохристиянство підмінило «арійську трійцю» на «іудохристиянську двійку».

6. Відродження істинних знань про природу людини і світу, відновлення рідної символіки та історії є фундаментом творення Третього Гетьманату – держави творчості.

7. Жест «Боголюдина» несе в собі не тільки мету, а й засоби її досягнення,  сконцентровані в Еволюційному імперативі: Освячуйся! Озброюйся! Плодися!   

Творимо!

Наші інтереси: 

Символіка - це сконцентрований світогляд. Важливо вияснити, що означає це аріянське вітання. 

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Метафора колективного розуму

Шукачі перлів: надлюдський розум «Народного Оглядача», його практичні прояви та перспективи

У цій статті ознайомимось з трьома реальними історіями дії надлюдського розуму, розглянемо наш досвід його застосування і сформулюємо три найближчі завдання нашого проекту.

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Михайло Харачко.
0
Ще не підтримано

Ми вітаємось підіймаючи долоню дгорі, що означає відкритість і добрі наміри. Долонею в середньому рівні зупиняємо щось - знак об'єднаної рішучості і сили.
Долоню можна трактувати як символ фашизму.

Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.

Коментарі

Зображення користувача Ія Подолянка.
0
Ще не підтримано

Цікава стаття. Ґрунтовно розкрито зміст арійської символіки. На мою думку, дуже важливий сьомий висновок: "Жест Боголюдина несе в собі не тільки мету, а й засоби її досягнення, сконцентровані в Еволюційному імперативі: Освячуйся! Озброюйся! Плодися!"

Зображення користувача Доброслав Велесовий.
0
Ще не підтримано

Стаття в кращих традиціях пана Ігора! Видно, що рука добре "набита" в такій праці :) Та і все так гарно розписано, що в мене навіть не виникає бажання щось перевіряти чи заперечувати!

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

От тільки не смійтесь, і не подумайте чого лихого! ))))
Оце одразу згадався Майстер Йода:

У нього ТІЛЬКИ ТРИ потрібних пальці. Всі інші відмерли в процесі становлення Джедая-характерника)))
До слова, він також демонструє цей жест лівою рукою!

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Доброслав Велесовий.
0
Ще не підтримано

:)))) Уже маємо фіксиків і Майстра Йода, так що рекламна підтримка цього жесту забезпечена, може ще когось згадаєш, Арсене? :)

Зображення користувача Віктор Юрченко.
0
Ще не підтримано

О, так всі пальці породжують свої промені життя.

Світ це лише відображення Тебе

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

Стаття чудова! Тільки чому ми не хвалимо те, що маємо п'ять пальчиків і всі вони потрібні.
Просимо пробачення у пальчиків- підмізинного і мізинця! Хтось вже висловився, що задіяні всього три пальці, якщо будемо тільки натискати на кнопки, то колись деградуємо до трьох.
Навіть така гарна стаття, не надихає замінити руку на курячу лапку.)))))
Кожний день треба хвалити себе і своє тіло. З захопленням.
Яка ти гарна, яка ти молода!!! Це мені у сні підказали.

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Так, Зоріно, людське тіло досконале і в ньому нема нічого зайвого. Треба любити свою плоть - і тоді вона любитиме нас.

Зоріна Небокрай каже:
Стаття чудова! Тільки чому ми не хвалимо те, що маємо п'ять пальчиків і всі вони потрібні.
Просимо пробачення у пальчиків- підмізинного і мізинця! Хтось вже висловився, що задіяні всього три пальці, якщо будемо тільки натискати на кнопки, то колись деградуємо до трьох.
Навіть така гарна стаття, не надихає замінити руку на курячу лапку.)))))
Кожний день треба хвалити себе і своє тіло. З захопленням.
Яка ти гарна, яка ти молода!!! Це мені у сні підказали.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Михайло Харачко.
0
Ще не підтримано

Хочу додати ще один символ. Цікаві спостереження дають вправи з кистьовим еспандером: спробуйте працювати 3-ма і 5-ма пальцями. Три керують, кожен у своїй царині, а інші два радо підтримують ініціативу. Обов'язковою частиною кожної дієвої організації є наявність рядових виконавців. Тому 5 пальців символ організованості і досконалості.

Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.

Зображення користувача Михайло Харачко.
0
Ще не підтримано

Ми вітаємось підіймаючи долоню дгорі, що означає відкритість і добрі наміри. Долонею в середньому рівні зупиняємо щось - знак об'єднаної рішучості і сили.
Долоню можна трактувати як символ фашизму.

Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Досконалість безіменного і мізинця в тому, що вони виконують допоміжну функцію. Разом з великим, вказівним і середнім вони творять істинну гармонію.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Михайло Харачко.
0
Ще не підтримано

Світом правлять не слова і закони а знаки і символи (Конфуцій). Це важливий і потрібний символ, беремо його на озброєння.

Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.

Зображення користувача Дзвінка Сопілкарка.
0
Ще не підтримано


Взагалі-то, в хіромантії безіменний називають пальцем Сонця чи Аполона, і саме він вказує на творчі здібності до музики чи живопису. А мізинець - це палець Меркурія, і він вказує на здібності до бізнесу і комерції.
А от великий палець відповідає Венері і сексуальному потенціалу. Навіть радять жінкам обирати собі партнера за формою і розміром саме великого пальця.

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Це якась семітська хіромантія :) У "дітей Місяця" все навпаки в порівнянні з "дітьми Сонця".

Дзвінка Сопілкарка каже:
Взагалі-то, в хіромантії безіменний називають пальцем Сонця чи Аполона, і саме він вказує на творчі здібності до музики чи живопису. А мізинець - це палець Меркурія, і він вказує на здібності до бізнесу і комерції.
А от великий палець відповідає Венері і сексуальному потенціалу. Навіть радять жінкам обирати собі партнера за формою і розміром саме великого пальця.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Дзвінка Сопілкарка.
0
Ще не підтримано

Може і семітська. І наука мабуть теж семітська, бо генетики кажуть, що довжина носа, великого пальця і дітородного органу у чоловіків визначається одним набором генів.

Зображення користувача Сірко Крутивус.
0
Ще не підтримано

Переміряв. Довжина різна.

Зображення користувача Дзвінка Сопілкарка.
0
Ще не підтримано

)))))))))))))))))))))))))))))))
Суть не в довжині, а у пропорціях.
Якщо порівнювати різних чоловіків, то пропорції між видимими і прихованими частинами тіла зберігаються. Саме тому жінкам подобаються греки, римляни і грузини. У них носи довші ніж решти європейців

Зображення користувача Сірко Крутивус.
0
Ще не підтримано

До речі, чому б два пасивних пальці не визнати символами шудр? Їх багато і вони пасивні.

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

А ви помітили, як жестикулює Володимир Пилат?! Так це ж "Творимо!" !!! ))) І ще цікаво, знову бачимо, що зроблено цей жест лівою рукою

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Златояр Забава.
0
Ще не підтримано

Таке вітання (трі перста) використовується здавна сербами, як їх національний символ.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Приветствие_тремя_перстами_(сербское)
https://sr.wikipedia.org/wiki/Поздрав_са_три_прста
http://www.triprsta.blogspot.com

Зображення користувача Златояр Забава.
0
Ще не підтримано

Символічні сплетіння пальців використовувалися ще тисячі років назад у Ведичних практиках та називалися мудрами.
Святі на православних іконах в основному складають з пальців мудри Неба та Життя.
Запропоновані вами сплетіння дуже важко скласти анатомічно бо при згинанні малого та безіменного пальців згинається середній. В мудрах таке сплетіння не використовується.
Для запропонованої аріанської символіки більше підходить мудра Знання (аріанство- релігія знань), котра також складаєтьс з трьох пальців - малого, безіменного та селеднього.
Або ж мудра - Око мудрості.
http://shemeacov.narod.ru/mudra/mudra.htm
Запропонований НО символ - трохи незграбна символіка сербських шовіністів, які завжди підтримували та підтримують шовіністів московітських.

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Додав світлини з арійським вітанням: Дерев'яна статуя богородиці Марії з Ісусом, 12 століття, село О'Себрейро (O'Cebreiro) в Іспанії.

Освячуйся! - великий палець
Озброюйся! - вказівний
Плодися! - середній

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!