Оновлення на сайті: редагуймо профілі!

Обновление на сайте: редактируем профили

Завершено модернізацію системи персональних профілів. Відтепер кожний зареєстрований учасник матиме не тільки логін (зручне ім’я для авторизації), а й відтворюване ім’я, точніше ім’я і прізвище...