Квазіальянс Китай-Росія, після 2022 року – вже без Євросоюзу.

Dyplomatyczny zgrzyt – Nasz Dziennik (Польща)

Z prof. dr. hab. Mieczysławem Rybą, wykładowcą z KUL i WSKSiM, rozmawia Mariusz Kamieniecki.