Ігор Каганець's picture
Ігор Каганець
 • Visits: 4
 • Hits: 4

Dlaczego buksuje międzypaństwowy projekt Międzymorze

Категорія:

Po krótkim okresie optymizmu co do przyszłego związku Ukrainy, Polski i Litwy, nastał okres tymczasowego przystanku i przemyśliwania. Główną przyczyną hamowanja uważa się konflikt między Ukraińcami i Polakami w stosunku do Tragedii Wołyńskej 1943 roku. Naprawdę to nie jest przyczyna, a skutek.

Wspólny wróg

W naszych czasach głównym motywem kształtowania wspólnoty Międzymorza jest zagrożenie rozszerzenia wojny hibrydowej, którą Moskwa prowadzi przeciw Ukrainie. Czyli czynnikiem jednoczącym dla krajów Bałtycko-Czarnomorskiego regionu jest wspólny wróg i wspólny strach. Jeśli maksymalnie uwyraźnić problem, to można go sprowadzić do hasła „Unia albo śmerć”. Chodzi o przetrwaniu w przeciwstawianiu się  wrogowi bez ograniczeń moralnych, który ma jadrową broń i rozległą sieć terrorystyczną. Jednak nawet to śmiertelne zagrożenie okazało sie niedostateczną zachętą dla tworzenia między Ukrainą, Polską i Litwą najprostrzego i najbardziej oczewistego związku obronnego. 

Miedzymorze możliwe tylko jako projekt postindustrialny

Fakt - niemożliwie jest utworzyć Wspólnotę Międzymorze jako jeszcze jeden projekt formacji industrialnej – podobnie jak Związek Radziecki lub Unia Europejska. Pierwszy już się rozpadł, a druga się rozpada. A wszystko dlatego, że czas industrializmu się skończył i ludzkość przenosi się do nowej formacji – postindustrialnej. Niemożliwe utworzyć zdrowy z nieuleczalnie chorych składników. Stąd prosty wniosek: Międzymorze jest możliwe tylko jako projekt postindustrialny, skierowany na tworzenie nowej cywilizacji – Nowej Europy. 

„Wielki konwejer”

Formacja industrialna sformowała socjalną mega maszynę, w której człowiek jest tylko „żywą mutrą”. Podstawą ekonomiczną industrializmu jest masowa produkcja i masowa konsumpcja jednorodnego typu towarów.

Dla obsługi elementów „wielkiego konwejera”  jest potrzebny wąskowyspecjalizowany personel. Jego przygotowaniem zajmuje się masowa edukacja, której głównym zadaniem jest kształtowanie u człowieka „maszynowego myślenia”. Przypowiednia pisarzów fantastyki naukowej o powstaniu maszyn i podboju nimi ludzi już się sprawdziło.

Światopoglądową podstawą industrializmu jest pojęcie o człowieku jako słabej, niesamodziejnej istocie, zdolną wyżyć tylko jak cząsteczka mega maszyny. Właśnie ona daje ludziom wszystko potrzebne dla życia: urodzenie w izbie porodowej, wychowanie, edukację, mieszkanie, ubranie, tabletki, szczepionki, energię elekryczną, jedzenie, rozrywki i więcej.

Formą ustroju panstwowego w formacji industrialnej jest tajna dyktatura władczego wierzchołka. Scentralizowane kierowanie spełnia specjalnie wyszkolona i lojalna wobec mega maszyny biurokracja, która pracuje w jedności z oligarchią.

Władza polityczna i ekonomiczna jest wykonywana poprzez manipulowanie tłumów. Żeby stworzyć społeczeństwo podatnym na manipulacji, spełniają się systemowe przedsięwzięcia z osłabienia jego zdrowia fizycznego, rozproszenia socjalnego, kształtowania zupełnie zniekształconych pojęć o naturze człowieka i społeczeństwa, rozwoju historycznym i aktualnem statusie. Wszystko to trzyma się jak na ukrytym, tak i na otwartym, superbezczelnym zakłamaniu.

Formacja industrialna wyczerpała siebie, przeżywa ostry kryzys i rozpada się pod naporem innowacji postindustrialnych, który rosną jak grzyby po deszczu. Dokładniej: Індастріал, ультраіндастріал, постіндастріал – що це таке? 

Wyzwolenie człowieka jest bazową ideą postindustrialu

Nowa formacja jest pełną, gruntowną i rezolutną negacją starej. Jej główna idea polega na wyzwoleniu człowieka i osiągnięciu samowystarczalności za pomocą właczania w demosy – społeczności, w których wszyscy znają wszystkich.

Podstawą ekonomiczną formacji postindustrialnej jest zindywidualizowana (ręczna lub zrobotyzowana) produkcja, zindywidualizowana konsumpcja, neonaturalna gospodarka, energetyczna, spożywcza i informacyjna niepodległość.

Edukacja postindustrialna jest skierowana na zdolność uczenia się i szybkiego przystosowywania się do zmieniającego się świata, który przeżywa gwałtowną transformację.

Formą ustroju państwowego jest władza demosów, to jest demokracja w pierwotnym znaczeniu tego słowa. Demosy przebywają w stałym procesie synergetycznej interakcji i konkurowania.

Podstawową zasadą formacji postindustrialnej jest odrzucenie wszelkich kłamstw. Wysoka i stabilna wydajność postindustrialu opiera się na prawdzie. 

Wolny obszar dla innowacji cywilizacyjnych

Ponieważ Międzymorze to projekt przyszłości, to można go urzeczywistnić tylko w formie wolnego obszaru dla innowacji – światopoglądowych, organizacyjnych, edukacyjnych, ekonomicznych, technologicznych. Dzisiejszy system industrialny stawia energiczny opór, ale innowacyjny potok postindustrialny już nie do powtrzymania.

Zwolnienie zawsze zaczyna się w zakresie duchowno-światopoglądowym: „I poznacie prawdę, i prawda was wyswobodzi” (Jan 8.32). W naszym przypadku chodzi o radykalną zmianę całego modelu światopoglądowego.

Z jednej strony ten proces jest trudny, ponieważ obraz światopoglądowy to nie jest tylko informacja niematerialna, ale również całkiem materialny kompleks neuronalny w mózgu. Dlatego zmiana modelu śwatopoglądowego oznacza dla człowieka transformacje fizyczną jego najważniejszego narządu. Jeśli ta transformacja jest zbyt szybka, wtedy osoba może nawet czuć ból fizyczny.

Z innej strony, zupełnie potrzebne uwolnienie wobec błędnych stereotypów i zrzut brzemion przeszłości - są przyjemne sprawy: „Chwała błogiemu Bogu za to, że potrzebne zrobił nieciężkim, a ciężke – niepotrzebnym” (Grygorij Skoworoda).

Czy można stworzyć Międzymorze bez zmiany światopoglądu?

Oczywiście, chcielibyśmy, żeby wszystko się stało szybko i przy minimalnym wysiłku, Ale tak to nie wychodzi. Naprawa stosunków sojuszniczych między Ukrainą i Polską zablokowana jest przez Tragedię Wołyńską. Dla oczyszczenia tych zwalisk trzeba odrzucić całe zakłamanie stalinowskiej propagandy i uznać, że ta wojna ukraińsko-polska została zorganizowana przez Moskwę i jej agenturę, która działała z obu stron.

Będzie ciężko, ponieważ wtedy Ukraińcom trzeba przyznać, że organizacja banderowska była stworzona przez Stalina dla likwidacji OUN i zniszczenia zupełnie niebezpiecznego dla Moskwy związku ukraińsko-niemieckiego. Ale mówiąc „A” trzeba powiedzieć „B” i uznać, że główny sojusznik OUN – narodowosocjalistyczna Trzecia Rzesza – to zupełnie nie to, że nam podaje jak stalinowska, tak i współczesna propaganda. Zobacz także: Волинську трагедію організували комуністи – історик Богдан Гудь.

Z drugiej strony, Polakom trzeba przyznać, że tragiczne wydarzenia 1943 roku miały miejsce nie na polskim, a na ukraińskim terytorium etnicznym. Co robili tam polscy koloniści? Po co międzywojenne państwo polskie zajmowało się asymilacją Ukraińców, spełniało genocide etniczno-kulturowy?

Dobra, Polacy mieli odpowiednie ambicje imperialne. A skąd oni pochodzą? I czy nie oni swego czasu zniszczyli ukraińsko-polsko-litęwską Rzeczpospolitą, czyli Miedzymorze poprzednich czasów?

Analizując przyczyny ówczesnego konfliktu ukraińsko-polskiego, należy dotknąć kwestii religii. Przed początkiem XVII wieku, życie religijne w Rzeczypospolitej charakteryzuje się dużą tolerancją religijną. Jednak już od drugiej połowy XVI wieku zaczyna się europejska reakcja katolicka, a w drugiej ćwerci XVII wieku, zwłaszcza od końca lat 30-tych, w Rzeczypospolitej nasiliły się represje wobec przedstawicieli nurtów niekatolickich. Jak zauważył ukraiński historyk Mychajło Hruszewskyj, Polska, która w czasach Zygmunta Augusta uważała się za jedną z najbardziej wolnomyślicielskich na świecie, pół wieku później stała się królewstwem ciemnoty i klerykalizmu.

Powiecie, że taka już specyfika katolicyzmu? A skąd się wziął brak tolerancji religijnej? Jesus tego nie uczył. Odpowiadąc na to pytanie, i Ukraińcom, i Polakom, i Litwinom trzeba przyznać, że chreścijanizm i żydochrystianizm to są dwie różne religie. I dopiero po tym szczerym uznaniu prawdy, wracamy do pierwotnego żródła – do naszych wspólnych korzeni, kiedy byliśmy braćmi i z krwi, i z duchu. 

A jeśli nasze państwa nie ośmielą się uznać prawdy historycznej?

Wspólnota Międzymorze to jest nakaz czasu. Najmocniejszym bodźcem dla jej powstania jest zagrożenie moskiewskie. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej, bo przecież za Moskwą stoi projekt Bloku Kontynentalnego, w którym są zaangażowane Europa Zachodnia i Chiny. Instynkt samozachowawczy przymusi Ukraińców, Polaków, Litwinów i Białorusinów tworzyć cywilizację postindustrialną Nowej Europy. W tym celu muszą aktywnie współpracować i już dziś maksymalnie wykorzystywać możliwości dyplomacji ludowej.

Międzymorze postindustrialne najpierw urodzi się w naszych głowach, potem we wspólnym obszarze informacyjnym, dalej w solidarnej współpracy struktur obywatelskich centralno-wschodniej Europy i skoordynowanej działalności postindustrialnych ruchów politycznych.

Zacznij od siebie! 

Przyszłość cywilizacji zaczyna sie od jej dzisiejszych zwolenników, od ich intelektualnej i organizacyjnej aktywności, od ich wysiłków w transformacji siebie i swojego otoczenia. Kluczowa rola w tworzeniu postindustrialnego Międzymorza spoczywa na Ukraińcach, przecież:

 • Ukraina jest najsłabszym ogniwem formacji industrialnej, a „gdzie cienko, tam i łza”;
 • Ukraina przebywa w stanie gorącej wojny z Moskwą, która jest akseleratorem przekształceń;
 • w Ukrainie dalej rozwija się ruch wolontariatu;
 • Ukraina to jest Heartland – ziemia rdzenna, biegun cywilizacyjny;
 • głównym geopolitycznym sojusznikiem Ukrainy są Stany Zjednoczone – supermocarstwo, żywo zainteresowane w tworzeniu Międzymorza. 

Konkluzje

 1. Globalnym wymaganiem czasu jest kształtowanie cywilizacji postindustrialnej.
 2. Formą założenia cywilizacji postindustrialnej jest wspólnota Międzymorze.
 3. W założeniu Międzymorza jest żywo zainteresowana ludność centralno-wschodniej Europy.
 4. Głównym geopolitycznym sojusznikiem Międzymorza są Stany Zjednoczone Ameryki.
 5. Międzymorze możliwe jest tylko jako wolny obszar dla innowacji cywilizacyjnych.
 6. Współczesne państwa industrialne są bezsilne wobec stworzenia Międzymorza postindustrialnego.
 7. Głównym twórcą Międzymorza będzie łączony ruch wolontariatu Ukrainy z udziałem USA.

Autor: Ihor Kahanec

Tłumaczenie z Ukraińskiego: Andrij Jasun

Edycja: Kinga Świtaj


Стаття українською мовою: Чому пробуксовує міждержавний проект Міжмор’я

Наші інтереси: 

Nasze interesy: Tworzenie nowego świata zaczyna się od impulsu duchowo-światopoglądowego. 

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Метафора колективного розуму

Шукачі перлів: надлюдський розум «Народного Оглядача», його практичні прояви та перспективи

У цій статті ознайомимось з трьома реальними історіями дії надлюдського розуму, розглянемо наш досвід його застосування і сформулюємо три найближчі завдання нашого проекту.

Кращий коментар

Володимир Самотий's picture
0
No votes yet

Проект Міжмор'я був зауважений. Для Росії це фінальна стадія імперії. Рятуючи ситуацію через засоби масової інформації створювалося відповідне налаштування суспільної думки польської спільноти. Це тривало кілька років і дало свої плоди. Коли проходили вибори в Польщі суспільство вже мало чітко запрограмовану позицію. Партія, яка виграє вибори змушена прислухатися до суспільної думки. Додайте до цього проплачених Москвою депутатів і все стає на свої місця. Засоби масової інформації - це як мікроконтролер який управляє поведінкою людей-роботів. Що робити? Пояснювати, що Україна є єдиним союзником Польщі. Тому, все що нас роз'єднує шкодить нам обом, все що нас об'єднує робить нас сильнішими. Іншої альтернативи не існує. Але варто створити фільм про пацифікацію, бо це правда.
http://www.vox.com.ua/data/publ/2005/09/20/patsyfikatsiya-sumna-storinka-polsko-ukrainskyh-stosunkiv.html

Comments

Володимир Самотий's picture
0
No votes yet

Проект Міжмор'я був зауважений. Для Росії це фінальна стадія імперії. Рятуючи ситуацію через засоби масової інформації створювалося відповідне налаштування суспільної думки польської спільноти. Це тривало кілька років і дало свої плоди. Коли проходили вибори в Польщі суспільство вже мало чітко запрограмовану позицію. Партія, яка виграє вибори змушена прислухатися до суспільної думки. Додайте до цього проплачених Москвою депутатів і все стає на свої місця. Засоби масової інформації - це як мікроконтролер який управляє поведінкою людей-роботів. Що робити? Пояснювати, що Україна є єдиним союзником Польщі. Тому, все що нас роз'єднує шкодить нам обом, все що нас об'єднує робить нас сильнішими. Іншої альтернативи не існує. Але варто створити фільм про пацифікацію, бо це правда.
http://www.vox.com.ua/data/publ/2005/09/20/patsyfikatsiya-sumna-storinka-polsko-ukrainskyh-stosunkiv.html

Миро Продум's picture
0
No votes yet

Так, пацифікація потребує нового дослідження. Та інформація, яку маємо сьогодні, є продуктом сталінської пропаганди і післясталінської історіографії.

Головне питання - про причини.

По-перше, треба врахувати, що Москва вела проти Польщі гібридну війну з самого початку 20-х років, яка виявлялася як у роботі інтелектуальної агентури, так і діяльності терористичних груп, які постійно закидалися Москвою на територію Польщі. Ці групи діяли і як "комуністичні партизани", і як "українські націоналісти".

Те, що нині подається як терористична діяльність ОУН, насправді було роботою московської агентури. З одного боку, ОУН створювалася як організація, яка відкидала політичний тероризм. З другого боку, крайова екзекутива ОУН була нашпигована московською і польською агентурою.

По-друге, масштаби польських утисків щодо українців значно перебільшені тією ж сталінською пропагандою. Насправді, в порівнянні з СРСР життя українців у Польщі можна вважати раєм.

По-третє, масштаби пацифікації не йдуть в жодне порівняння з комуністичним терором в СРСР. Там, де поляки били батогами, кацапи просто розстрілювали.

Ось що про наслідки пацифікації повідомляє Вікіпедія: "За українськими даними зазнали побоїв 1357 осіб, серед них 93 школярів (починаючи навіть з 8 років), понад 40 жінок було зґвалтовано, загинуло 13 осіб. Під час акції було арештовано 1739 осіб, переважно студентів та учнів шкіл. Вже на 17 березня 1931 року з 909 відданих під суд, переважну більшість — 698 — було виправдано та звільнено".

Ось про це варто підготувати дослідження і зробити документальний фільм.

Володимир Самотий wrote:
Але варто створити фільм про пацифікацію, бо це правда. <a href="http://www.vox.com.ua/data/publ/2005/09/20/patsyfikatsiya-sumna-storinka... rel="nofollow">http://www.vox.com.ua/data/publ/2005/09/20/patsyfikatsiya-sumna-storinka...

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Миро Продум's picture
0
No votes yet

Потрібна робота над помилками українців і поляків. Для того, щоб розчинити стару проблему, її треба витягнути на поверхню масової свідомості. Оскільки масова свідомість програмується елітою, то це завдання для нової еліти обох народів.

Цю еліту народів Міжмор’я треба формувати.

Еліта формується під велику мету. Яка мета, така й еліта.

Міжмор’я як постіндустріальна цивілізація Золотої ери - це дуже велична мета.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Явсе Світ's picture
0
No votes yet

Все правильно,без зміни світогляду Міжмор'я не буде повноцінно реалізовано.По факту те,що зараз наші сусіди нас підтримують,вже уявно можна назвати Міжмор'ям.Але ті самі поляки добре розуміють всі свої великі втрати при розвинутій Україні (наприклад кому будуть потрібні польські яблука із хімії,коли в Україні будуть урожаї більшими і дешевшими у виробництві.І так багато в чому).Тож кожен повинен чимось пожертвувати.Та ми бачимо,що сите європейське "цивілізоване" суспільство удавиться за кожну копійку.

Можна формувати народ через еліту,та питання у тому,хто формує еліту тієї чи іншої країни.

Вірю в те, що розумію.

Ігор Каганець's picture
0
No votes yet

Цивілізація Міжмор’я - це та велика мета, яка сформує нову європейську еліту.

У цій справі українці мають найкращі можливості, тому треба брати ініціативу у свої руки, не чекаючи, поки дозріють наші сусіди.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Василь Федорiв's picture
0
No votes yet

У свiтi завжди панувало й панує одне право - право сили. Решта порожнє базiкання для дурнiв.

Хай Буде!

Михайло Харачко's picture
0
No votes yet

Кожен проект має свій спусковий механізм і час його руху, просто ми ще його не знайшли.

Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.

Вiктор Нокiд's picture
0
No votes yet

Давно не було новин щодо "Інституту Міжмор'я"?
Здобувачі?
Кафедри?
Відповідні сторінки у мережі?

ДЗен ДЗелень's picture
0
No votes yet

Чи міг би ти заснувати навчальний курс з фінансової грамотності або фінансових спекуляцій?

Хай буде Ща з Тя! І з Мя :)

 

Вiктор Нокiд's picture
0
No votes yet

Хвильовий аналіз Елліотта це як іноземна мова. Щоб реально вивчити, так щоб користуватися треба приблизно два роки. Не вірте різним "курсам". 95 відсотків учасників торгів на ринках втрачають свій депозит.
Не грайтеся із "форекс-кухнями" вони взагалі не виводять ваші позиції на ринок. Реальний рахунок на форексі починається із $10000. Ось переклад російською класиків Форексу (нажаль перекладу українською не знайшов)

http://forex-profi.com/book/46-polnyj-kurs-po-zakonu-voln-yelliotta.html

"Курсів" для лохів у мережі безліч. Я у ці іграшки не граюся, бо дурити людей не гарно.

Владислав Дзигар's picture
0
No votes yet

Дякую, цікаві знання.

Жнива почалися, браття!

Миро Продум's picture
0
No votes yet

Завершуємо альфа-тестування сайту http://intermarium.institute/ Наступного тижня на його основі почнемо створення сайтів кафедр і здобувачів вченого звання магістр.

Вiктор Нокiд wrote:
Давно не було новин щодо "Інституту Міжмор'я"?
Здобувачі?
Кафедри?
Відповідні сторінки у мережі?

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Арсен Дубовик's picture
0
No votes yet

Визнати взаємозв'язок
"бандерівська організація - ОУН – націонал-соціалістичний Третій Райх – Волинська трагедія - комуністи"
буде легше нам, ніж полякам наступне:
"Що там робили польські колоністи?",
чи розвал (не кажу навіть "ними"(!) ), "українсько-польсько-литовської Річі Посполитої" ("справи суспільної").
І взгалі(!) важко(а не "нелегко"(!) ) обом сторонам визнати, що:
"хрестиянство та іудохристиянство – дві різні релігії."

Це я вам як ЕІЕ кажу! ;-)))

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Арсен Дубовик's picture
0
No votes yet

Quote:
"Україна є найслабшою ланкою індустріальної формації, а де тонко, там і рветься;"

Про це було "пророцтво" на сайті "Народний Оглядач":

"...чи варто далі про щось говорити з приводу даних проектів, коли геополітичні союзники так і очікують (даремно?..) Україну, яку можна інтерпретувати у реальному житті саме як владу (відповідальну політичну силу)?"

П.С. Обо'вязково перечитайте всю переписку!

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Арсен Дубовик's picture
0
No votes yet

Додатково, задля того,
щоб зрозуміти українців
в світлі творення Міжморського союзу,
рекомендую до прочитання працю Ігора Каганця "Структура національного характеру"

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Миро Продум's picture
0
No votes yet

Опубліковано переклад цієї статті польською мовою. Щоб його побачити - клацніть вгорі зліва на польський прапорець.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Алекс Гун's picture
0
No votes yet

Пане Ігорю! Історія ніколи не пробуксовує. Вона розвивається так, як розвивається. Хай буде!

Ігор Каганець's picture
0
No votes yet

Так, історія не пробуксовує. Пробуксовуємо ми і наші проекти :)

Алекс Гун wrote:
Пане Ігорю! Історія ніколи не пробуксовує. Вона розвивається так, як розвивається. Хай буде!

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Рамес Веселий's picture
0
No votes yet

Білорусь випала із проекту.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/12/1/7103697/

Я не меч, я тримаю меч.

Ігор Каганець's picture
0
No votes yet

Цікаво, що ця стаття написана три роки тому, а сьогодні виглядає цілком актуально. Можливо, років за п’ять вона стане ще актуальнішою і зрозумілішою.

Все, що робиться з власної волі, – добро!