Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
  • Відвідувань: 43
  • Переглядів: 43

Роджер Гріффін: Революція справа. Фашизм – це поєднання ідей народного організму та палінгенезії

Категорія:

Фашизм виникає тоді, коли націоналізм зливається з ідеєю відродження як відповідь на суспільну кризу, створюючи таким чином ідеологію, центральною візією якої є очищення старого суспільства від занепаду та відродження нації в новому ладі, населеному новим типом людини – шляхетною «новою людиною».

230924-arnobrekerapollonydafna.jpg

Нова людина (Аполлон і Дафна. Скульптор Арно Брекер. 1940)
Нова людина (Аполлон і Дафна. Скульптор Арно Брекер. 1940)

Це скорочений виклад дослідження Роджера Гріффіна «Революція справа. Фашизм» (Roger Griffin. Revolution from the Right: Fascism», опублікованого у збірнику «Революції та революційна традиція. На Заході 1560–1991» під редакцією Девіда Паркера (Revolutions and the Revolutionary Tradition: In the West 1560–1991. Edited by David Parker. London and New York. – Routledge: 2000).

Роджер Гріффін (Roger Griffin) є професором сучасної історії в Оксфордському університеті Брукса і читає лекції переважно про ідеології та цінності, які сформували сучасний світ. Гріффін розробив ідею палінгенезису – спроби фашизму започаткувати державне та етнічне відродження, кінцевою метою якого є революція в етиці та культурі суспільства, що зачепить всі сфери суспільного життя. Його нещодавні дослідження зосереджені на вивченні фашизму як реакції на секуляризуючий та розчаровуючий вплив сучасності.


«Революція» і «фашизм» як ідеальні типи

Якщо терміни «революція» і «фашизм» є концептуально розмитими й ціннісно навантаженими, то будь-яка дискусія про їхній зв’язок ризикує стати настільки суб’єктивною, що втратить сенс. Вирішенням таких дилем є створення штучно чіткого визначення, відомого в соціальних науках як «ідеальний тип».

Ідеальний тип має такий самий стосунок до емпіричної реальності, що ним визначається, як стилізована карта підземної залізниці (метро) до реальної мережі рейок і станцій, яку вона відображає. Він не розповідає про характерні риси якогось одного явища, але виокремлює те, що є спільним для всіх проявів одного типу явища.

«Революція» може бути використана як ідеальний тип для позначення «фундаментальної (структурної) зміни, яка, проявляючись у певній сфері людської діяльності, має радикально інноваційні наслідки для широкого кола пов’язаних з нею соціальних і психологічних реалій». Це означає, що за умови достатньо радикального РОЗРИВУ з минулим, сукупність подій може бути революційною.

Протягом 1990-х років за межами марксистського табору зростав консенсус щодо того, що фашизм є родом сучасної масової політики, яка черпає свою ідеологічну згуртованість і мобілізаційну силу з бачення неминучого національного відродження. Іншими словами, для фашистів період уявного національного занепаду і декадансу змінюється епохою оновлення в постліберальному новому порядку.

Якщо підходити під цим кутом зору, то фашизм є по суті революційною формою ультранаціоналізму. Він характеризується народницьким виміром, який передбачає мобілізацію мас для забезпечення справжньої (а не просто сконструйованої та маніпульованої) підтримки знизу радикальних дій самопроголошеної нової еліти зверху, щоб врятувати націю від того, що вона сприймає як остаточний занепад.

Це говорить про те, що ми не повинні відкидати промову Муссоліні просто як порожню риторику або бездумну латинську нісенітницю напередодні походу на Рим, який привів його до влади:

«Ми створили свій міф. Міф – це віра, пристрасть. Не обов’язково, щоб він був реальністю. Він є реальністю в тому сенсі, що він є стимулом, є надією, є вірою, є відвагою. Наш міф – це нація, наш міф – це велич нації! І цьому міфу, цій величі, яку ми хочемо перетворити на тотальну реальність, ми підпорядковуємо все інше.

Для нас нація – це не просто територія, а щось духовне. Є держави, які мали величезні території, але не залишили жодного сліду в історії людства. Це не просто питання розміру, бо в історії були незначні, мікроскопічні держави, які залишили у спадок пам’ятні, безсмертні зразки мистецтва та філософії. Велич нації – це сукупність усіх цих якостей, усіх цих умов. Нація є великою тоді, коли вона втілює в реальність силу свого духу».

Що робить це твердження симптоматичним не лише для італійського фашизму, а й для фашизму загалом («загального фашизму»), так це те, що воно безпосередньо стосується того факту, що фашистська держава намагалася мобілізувати народ в цілому за допомогою масових організацій, постійного потоку пропаганди та ретельно продуманого політичного ритуалу, щоб емоційно залучити його до епічного перетворення своєї країни на динамічну, сучасну, продуктивну військову потугу.

Щобільше, навіть якщо фашизм слід розглядати як співпрацю з традиційними правлячими елітами – державною службою, монархією, збройними силами, католицькою церквою – він робив це в дусі, далекому від духу консервативної реакції: у революційному дусі, по суті. Виставка «Фашистська революція», яка відкрилася в Мілані в 1932 році і яку побачили майже чотири мільйони відвідувачів, була задумана не як рекламний трюк, а для того, щоб створити у відвідувача, який ходив по залах, драматичне відчуття того, що з приходом фашизму Італія і всі її мешканці буквально вступили в нову історичну епоху.

Подальші наслідки ідеальних типів

Ще один висновок, який можна зробити з використаних нами ідеальних типів, полягає в тому, що, намагаючись встановити, які міжвоєнні рухи чи режими були фашистськими, нашу увагу слід зосередити не на зовнішніх ознаках, таких як культ вождя, антисоціалізм, агресивна зовнішня політика чи мілітаризм, які можуть бути притаманні багатьом радикальним формуванням. Натомість головним критерієм є основна ідеологія та політика, прийнята для її втілення в життя, а також те, чи була вона в кінцевому підсумку реакційною, оскільки прагнула реставрувати соціальні структури та цінності минулого, або ж конкурувала з комунізмом в інноваційності та революційності, прагнучи до нового типу суспільства.

Міжвоєнний фашизм не хотів зберігати традиційну соціальну структуру в модернізованій формі, не кажучи вже про буквальне повернення до домодерної ідилії. Він також не просто на словах підтримував ідею масової мобілізації. Вона була спрямована на те, щоб створити державу нового типу, засновану на енергії, яка виходила від омолодженої національної спільноти, згуртованої  патріотичним завзяттям.

Якщо низку міжвоєнних рухів, окрім італійського фашизму, також можна класифікувати як фашистські, то це тому, що, попри специфічні історичні обставини, в яких кожен з них виник, всі вони поділяли структурно ідентичний міф про національне відродження через масову мобілізацію і пропонували радикальну політику для досягнення цієї мети. Серед них – нацизм, фалангізм, Британський союз фашистів, румунська «Залізна гвардія» та бразильська «Інтегральна дія». Натомість інші рухи, які часто асоціюються фашизмом, такі як ірландські «блакитні сорочки» та рексисти міжвоєнної Бельгії, при ближчому розгляді виявляються позбавленими новаторського радикалізму чи антиконсерватизму, притаманних міфу про відродження, необхідних для того, щоб їх можна було вважати фашистськими.

Щобільше, при ближчому розгляді виявляється, що низка авторитарних режимів, які часто ототожнюють з фашистською Італією, не мали радикального плану створення нової правлячої еліти, а здійснювали владу від імені консервативних сил, не зважаючи на фашистський фасад, який вони створили, перейнявши зовнішні атрибути фашизму (культ вождя, масові мітинги, молодіжні рухи в сорочках і т.д.). До таких «парафашистських» режимів належать Іспанія Франко (1939–75), Австрія Дольфуса і Шушніга (1933–38), Румунія Антонеску (1940–44) і Франція Віші Петена (1940–42). Вони насправді були «контрреволюційними» і намагалися поглинути, маргіналізувати або усунути не лише комунізм, але й справжній фашизм, а також революційну загрозу їхньому піднесенню. В Іспанії, наприклад, Франко, основним завданням якого було розгромити республіканські сили й відновити владу земельних еліт, монархії та церкви, намагався поглинути справді фашистську Фалангу, щоб надати своєму режиму аури динамізму і привабливості для молоді, якої б йому інакше не вистачало.

У Румунії король Кароль II спочатку намагався придушити фашистський рух «Залізна гвардія», але його популярність змусила його змінити курс і залучити деяких з його лідерів до управління країною. Після його зречення від влади його наступником став генерал Антонеску, який удавав, що готовий поділитися владою із «Залізною гвардією», але потім скористався першою-ліпшою можливістю, щоб ліквідувати її силою. Ці епізоди демонструють фундаментальний антагонізм між консерватизмом і фашизмом, як би практичні міркування не змушували їх до партнерства.

Третій висновок, який випливає з наших ідеальних типів, полягає в тому, що лише два міжвоєнних правих режими були насправді революційними, а отже, фашистськими: Фашистська Італія та нацистська Німеччина. Важливо, однак, підкреслити, що, хоча вони поділяють ідентичний основний міф про національне відродження, глибокі відмінності розділяють конкретні обставини, які привели їх до влади, і способи, в які цей міф проявлявся. З одного боку, ситуації, які дозволили фашизму і нацизму завершити перехід від руху до режиму, були дуже різними. Італія була надзвичайно слабо інтегрованою, соціально та економічно недорозвиненою порівняно Німеччиною. Щобільше, саме крайній соціально-політичний хаос перших повоєнних років дозволив Муссоліні погрожувати путчем своїми «чорносорочечниками» у жовтні 1922 року (похід на Рим) і таким чином переконати короля Емануїла ІІІ зробити його головою коаліційного уряду. Щоб здійснити задуману ним революцію в італійській державі та суспільстві, йому довелося почекати до січня 1925 року, коли чергова державна криза, спровокована фашистським вбивством депутата-соціаліста Маттеотті, дала йому можливість встановити авторитарний режим.

Спроба Гітлера здійснити повстання в листопаді 1923 року зазнала невдачі. Світова депресія вплинула на економічне, політичне та соціальне життя Німеччини, що призвело до паралічу держави, який дозволив його партії отримати масову підтримку на виборах. Глибина кризи також переконала провідних політиків використати нацизм для зміцнення власних позицій, що привело до його призначення на посаду канцлера в січні 1933 року.

Однак між успіхом двох фашизмів у проникненні до цитаделі державної влади існують разючі паралелі. Як і у випадку кожної великої політичної революції в західній історії, безпосереднім контекстом їхнього успіху була глибока криза Старого порядку. В обох випадках лідери були достатньо винахідливими, щоб скористатися структурними недоліками парламентської системи, яка мала неглибоке коріння в національній традиції й була широко дискредитована, де традиційні «консервативні» праві були занадто слабкими і розділеними, щоб запропонувати ефективну альтернативу, і де революційний соціалізм був достатньо загрозливим, щоб викликати справжню тривогу, залишаючись при цьому маргінальною силою. Крім того, в обох країнах представники ліберального та консервативного істеблішменту пішли на значні поступки фашизму, помилково вважаючи, що зможуть його «приручити» і обійтися без його допомоги, як тільки в політичному та економічному житті відновиться стабільність.

З точки зору фактичного світогляду і конкретної політики, фашизм і нацизм мають величезні відмінності, так само як особистості Муссоліні та Гітлера були багато в чому протилежними полюсами. Проте такі контрасти лише підкреслюють, як один і той самий ідеологічний міф про національне відродження може набувати найрізноманітніших зовнішніх проявів. Щобільше, було багато спільного в інституційних змінах, які ці два режими здійснили в державному апараті, та в соціальній інженерії, яку вони застосовували для відродження національної спільноти.

Міфічне ядро фашистської революції

Якщо те, що ми пропонуємо, є правдою, і фашизм слід розглядати як революційну форму націоналізму, чому термін «фашист» для більшості людей зараз має суто негативні конотації тоталітаризму, деструктивності, нігілізму та нелюдяності?

По-перше, слід зазначити, що так було не завжди. Тривалий час у Європі та США була поширена думка, що Муссоліні творив чудеса для своєї країни. Популярна американська пісня про кохання 1930-х років звучала так: «Ти – вершина, ти –великий Гудіні. Ти найкращий, ти як Муссоліні!».

Створення осі між фашистською Італією та нацистською Німеччиною у 1936 році, рішуча участь обох країн на боці Франко у громадянській війні в Іспанії, а також той факт, що Італія була союзником Третього Рейху на початку Другої світової війни, назавжди змінили образ не лише італійського фашизму, але й фашизму загалом.

Одна з імовірних причин закладена в самому фашистському баченні національного відродження, яке складається не з одного, а з двох міфів, що в поєднанні можуть вивільнити величезну руйнівну силу.

Перший – це концепція нації як органічної сутності, яка, подібно до героя епічної історії, проходить через моменти слави і ганьби, сили та слабкості. Прикладом цього міфу є Італійська націоналістична асоціація, яка злилася з фашизмом у 1923 році:

«Фундаментальна теза націоналізму, яка ставить націоналістичну доктрину в особливі відносини з усіма іншими політичними доктринами, полягає в тому, що різні суспільства, які існують на землі, є справжніми організмами, наділеними життям, яке набагато перевищує життя окремих людей і яке триває століттями й тисячоліттями. Таким чином, італійська нація – це не лише 36 мільйонів італійців, які живуть зараз, але й усі сотні тисяч і мільйони італійців, які житимуть у майбутніх століттях, і які мисляться як складники єдиного цілого. У цій концепції кожне покоління і кожна людина в поколінні є лише минущою і нескінченно малою частиною нації, клітиною національного організму. Як клітини народжуються, живуть і вмирають, а організм залишається незмінним, так і індивіди народжуються, живуть і вмирають, а нація продовжує жити своїм тисячолітнім існуванням».

Як видно з цього уривку, центральні метафори ультранаціоналізму є віталістичними. Вони часто поєднують фізичні сфери біології, території та матерії з метафізичними сферами духу, героїзму та волі: повторювані фашистські образи «крові» та «раси» поєднують обидва ці виміри. Фашистський націоналізм – це світ міфічних уявлень, де претензії історії, долі та провидіння, уособлених у нації, на перевагу над індивідом є тотальними, а емпатія до всіх людей, незалежно від їхньої раси та цінності для суспільства, розглядається як симптом духовного занепаду, який необхідно подолати. Це світ, де утопічне прагнення до оновлення обертається навколо поляризованих протилежностей: здоров’я – хвороба, наша нація – ворог, чоловік – жінка.

Якщо ультранаціоналізм є чоловічим максималізмом у своєму уявленні про чоловіка – чоловіка-воїна, чоловіка-героя, чоловіка-творця, – то він є таким самим у своєму уявленні про жінку: жінку-годувальницю, жінку-супутницю, жінку-творця. Жалісливість і сумніви – це слабкості, які треба долати, твердість і впевненість – чесноти, які треба виховувати. Нація, як сума всіх її фашизованих індивідів, повинна поводитися як воїн-чоловік. Вона має бути дисциплінованою, гордою, мужньою, добре озброєною і навченою, готовою до боротьби, націленою на завоювання і забезпеченою людськими засобами для цього – репродуктивними та турботливими якостями жінки.

А як щодо другого складника фашизму: міфу про відродження? Міф про відродження або «палінгенезіс» належить до набагато давнішого метафоричного універсуму, ніж «нація». Він відображає досвід занепаду і смерті як передвістя нового життя, нового творіння. У палінгенетичній уяві руйнування є прелюдією до відродження, смерть найчистішого перетворюється на осмислену жертву, стаючи частиною епічної фази історії, що розгортається. Як тільки теорія генетичної чи расової чистоти входить у це бачення майбутньої величі, стає логічним обмолотити зерно і знищити полову, щоб залишилася лише пшениця.

Цілісний характер фашистської революції

Фашизм виникає тоді, коли ультранаціоналізм зливається з міфом про відродження як відповідь на суспільство, що переживає кризу, створюючи таким чином ідеологію, центральною візією якої є очищення старого суспільства від занепаду та відродження нації в новому порядку, населеному новим типом людини – фашистською «новою людиною».

Деяке уявлення про масштаби цього утопічного бачення можна отримати з наступної заяви Роберта Лея, голови нацистської організації «Німецький робітничий фронт», взятої з промови, яку він виголосив у 1938 році:

«Є одна річ, яку ми повинні зрозуміти, якщо хочемо осягнути велич цього часу: ми не маємо справу з новим державним устроєм чи новою економічною системою. Ми не маємо справу з чимось зовнішнім, як розбудова армії чи економіки, – йдеться про оновлення людини, окремої людини. Людські істоти переживають трансформацію.

Ідея оновлення людини здатна трансформувати найглибші аспекти людського життя. Націонал-соціалізм здатен звільнити німецький народ, окремого німця від завданої йому шкоди, яка заважала йому виконувати своє завдання. У цьому полягає його остаточне, найбільше досягнення».

Здійснення «оновлення людини» в націоналістичному дусі передбачало на практиці узгодження всіх аспектів соціального, економічного, політичного, культурного та ментального життя в межах авторитарної держави. Таким чином, ліквідація ліберальних свобод і соціалістичного інтернаціоналізму була для фашистів частиною процесу зцілення. Ось чому фашисти вихвалялися тим, що перетворили Італію на «тоталітарне» (цілісне) суспільство, а «тотальна (цілісна) держава» була настільки ж позитивним терміном для нацистів.

Однак тоталітарні наслідки спроби фашизму реалізувати свою утопію залежать від особливостей кожного руху. Про це свідчить той факт, що фашистська Італія була набагато менш авторитарною, ніж нацистська Німеччина. До свого приходу до влади фашизм, який, на відміну від нацистської партії, ніколи не мав масової електоральної підтримки, був настільки крихкою концепцією, що Муссоліні був змушений піти на значні компроміси зі своїм радикалізмом. Він не мав особливих докорів сумління, оскільки був готовий перекроювати та змінювати певні декларовані переконання, щоб відповідати вимогам моменту, доки він міг досягти своєї кінцевої мети – очолити процес трансформації Італії.

Щобільше, відчуження від держави та слабка соціалізація більшості італійців означали, що фашистські ідеали героїзму і сліпої віри в вождя не могли бути легко прищеплені до існуючої політичної культури. Це означало, що необхідно було піти на величезні поступки консервативним силам і що про будь-яку радикальну трансформацію італійського суспільного життя не могло бути й мови.

Крім того, технологічні та матеріальні ресурси країни були слабкими порівняно з розвиненими країнами на північ від Альп, тому нарощування збройних сил відбувалося повільно, а територіальні амбіції доводилося стримувати: головним виходом для імперіалістичних амбіцій Італії до Другої світової війни була Ефіопія, феодальна африканська держава без сучасної армії. Фашизм не був більш руйнівним і негуманним у підкоренні Ефіопії, ніж деякі «ліберальні» держави XIX століття (наприклад, Бельгія), які підпорядковували собі свої колонії.

Було б також неправильно вважати, що фашизм розробив терористичний апарат, подібний до нацистського. Головними ворогами, визначеними ідеологією режиму, були затяті антифашистські ліберали та комуністи, яких, за невеликим винятком, або відправляли у внутрішнє заслання на сільський південь, або ув’язнювали, не вдаючись до тортур чи страт.

У культурній сфері фашизм також мало що зробив для того, щоб засудити художню творчість чи нав’язати певний стиль (хоча він жорстко контролював зміст новин у пресі, на радіо та в кіно). Натомість він домігся того, що його вважали покровителем усієї культурної продукції, незалежно від стилю чи змісту, так само як він використовував пропаганду, щоб асоціювати себе з усіма технічними та спортивними досягненнями Італії, незалежно від політичної приналежності винахідників чи спортсменів, відповідальних за ці досягнення.

Третій Рейх був зовсім іншою пропозицією. Його лідери, як правило, були нещадними у своїй інтерпретації нацистських ідеалів. Його воєнізовані формування налічували сотні тисяч «фанатичних» послідовників, готових до «жорстокості» заради блага нації. Він мав у своєму розпорядженні високомодернізовану країну з величезними промисловими й технічними ресурсами та, порівняно з Італією, освіченим, соціалізованим населенням. Її версія ультранаціоналізму мала на меті расове здоров’я та гігієну.

Тим часом хрестовий похід нацизму проти духовного занепаду зрештою вийшов за межі переслідування ідеологічних ворогів, таких як комуністи, масони та Свідки Єгови, до спроб знищення всіх форм мистецтва, які вважалися такими, що підривають німецькі цінності та відкидалися як культурний більшовизм. Під цим малася на увазі вся література і живопис, які не відсилали до нацистської ідеології у прямому, відразу впізнаваному вигляді. Як наслідок, Німеччина стала свідком масового знищення того, що мистецтвознавці називають модернізмом, разом з експериментальною музикою та продуктами расово неповноцінних культур. Це призвело до заборони всього мистецтва, літератури та музики євреїв, а також до заборони джазу (оскільки його ототожнювали з неграми).

Фашистська революція суттєво відрізняється від ліберальних (буржуазних) і марксистських революцій. Хоча фашисти й нацисти вважали себе рятівниками не лише своєї нації від занепаду, але й цивілізації в цілому, а проте головним об’єктом уваги фашизму завжди була рідна нація, а не людство. Саме італійців фашисти хотіли відродити, пробудивши в них героїчні якості стародавніх римлян, тоді як нацисти вдалися до найбільш екстремальних заходів, які тільки можна собі уявити, щоб згуртувати всіх здорових етнічних німців в єдину національну спільноту, або фольксгемейншафт (нім. Volksgemeinschaft).

Інша важлива відмінність полягає в тому, що, на відміну від ліберала чи марксиста, фашист не може уявити собі стаціонарного стану суспільства, яке досягло точки соціальної рівноваги та спокою. Для фашиста зупинка означає не довгоочікувану стабільність, а застій, ентропію і смерть. Таким чином, фашизм прагне увічнити динамізм революційного моменту, який привів його до влади, і створити умови для «перманентної революції».

Радикальний, захоплений євгенікою фашистський режим, на кшталт того, який фактично встановили нацисти, змушений за власною логікою керувати постійним процесом творення і руйнування: створення «нової держави» має супроводжуватися руйнуванням чи координацією старої системи.

Отже, для фашистського революціонера знищення ворогів не є нігілістичним чи антигуманним, а невід’ємним аспектом перманентної революції. Принцип, який логічно випливає з міфічних передумов його світогляду, – руйнувати, щоб будувати. Фашист трансформує або (у випадку нацизму) хірургічно видаляє нездорові елементи нації, щоб вона могла відродитися, обрізає національне дерево від мертвих гілок і зайвого листя, щоб воно могло рости краще, і зберігає принаймні свій сегмент людства від руйнівного занепаду і загрози бути затопленим нижчими культурами та расами, щоб цивілізація могла бути врятована.

Фашизм як суспільне служіння

Палінгенетична логіка смерті та відродження, що лежить в основі фашистської революції, є ритуальною.

Ритуальний вимір фашизму найяскравіше виражається в центральній ролі, яку відігравала у фашистському та нацистському режимах політична літургія (від гелленського λειτουργία – суспільне служіння, дарування для суспільства, спільна справа. – ред.), їхній «релігійний» стиль політики. На практиці ліберальні та комуністичні режими постійно вдавалися до політичної літургії, наприклад, американські праймеріз, заповнені кольоровими кульками, або величезні радянські першотравневі паради на Красній площі, але міжвоєнний фашизм свідомо зробив такі ритуали центральними у своїй концепції революції. «Океанські асамблеї», які фашизм влаштовував щоразу, коли Муссоліні виступав публічно, смолоскипні паради та масові мітинги на з’їздах нацистської партії, насичення публічного простору символами режиму (факели, свастика), а також вирішальна роль, яку відігравав культ вождя, прагнення до створення монументальної архітектури та постійне звернення до риторики та видовищ в обох режимах, були надто яскравими, щоб їх не помітили тогочасні коментатори. Так, посол Франції в Німеччині став свідком надзвичайного впливу, який мав на натовп Нюрнберзький мітинг 1937 року:

«Атмосфера загального ентузіазму, в яку поринуло старе місто, дивовижна й абсолютно невимовна: своєрідне шаленство, яке охопило сотні тисяч чоловіків і жінок, романтичне хвилювання і містичний екстаз, який охопив їх, як святий захват. Виникає ефект, який багато хто вважає непереборним. Вони повертаються додому зворушені та захоплені, готові служити справі, не маючи жодного уявлення про небезпечну реальність, яка ховається під оманливою помпезністю величезних процесій і парадів».

Хоча сучасне суспільство, можливо, втратило свої об’єднуючі вірування та ритуали, є всі ознаки того, що люди, які живуть у ньому, все ще не стали повністю секуляризованими. Зокрема, вони схильні відчувати глибоку загрозу, коли звичні соціальні системи руйнуються, і не лише через матеріальну незахищеність і труднощі, з якими вони стикаються. У цей момент їх може охопити те, що один з провідних фахівців з порівняльного релігієзнавства назвав «терором історії». За таких обставин нова ідеологія, новий політичний, соціальний чи релігійний рух може запропонувати нові рамки для їхнього життя, які дадуть змогу діагностувати причину хаосу та відновити відчуття ефективності, приналежності та майбутнього.

Згідно з цією лінією аналізу, гостра соціальна й політична нестабільність, що охопила Італію в роки відразу після Першої світової війни та розпаду Веймарської республіки в Німеччині після 1929 року, створила умови, в яких ритуальний стиль політики, що використовувався як фашизмом, так і нацизмом, породив почуття ентузіазму, яке жодна традиційна партія не могла б викликати у своїх послідовників, і відіграв вирішальну роль у створенні режимів, які вони сформували, у створенні відчуття колективної ейфорії та солідарності. Фашизм діяв як релігія-замінник. Мільйони людей наверталися до цієї релігії не через розум, а радше через суб’єктивне відчуття, що вони вирвалися з хаотичного, жахливого періоду історії в нову еру, сповнену відчуттям гармонії та призначення.

Ірраціональну, міфічну складову фашизму не слід плутати з антисучасністю. Очевидна одержимість обох режимів минулим (Римською імперією у випадку фашизму та арійським і германським минулим у випадку нацизму) випливає з бажання не повертатися в минуле, а пробудити вічні якості раси.

Таким чином, фашизм не був антимодерним: він намагався створити альтернативний модерн.

Він також не був антикапіталістичним у тому сенсі, що в принципі не виступав проти приватної власності та приватного бізнесу. Однак, всупереч припущенням марксистів, фашисти були радикально проти індивідуалістичного та матеріалістичного духу чи етосу капіталізму, особливо міжнародного капіталізму. Вони хотіли замінити його всепроникним почуттям вірності нації, яке наповнило б життя людей духовною якістю, якої, на їхню думку, бракувало споживацькому суспільству.

Об'єктивна революція фашизму

Наголос, який я зробив на суб’єктивному вимірі фашистської революції, не повинен, однак, відволікати увагу від змін, які обидва режими намагалися здійснити у зовнішній реальності. Наприклад, в той час як фашистська та нацистська держави не хотіли скасовувати капіталістичну економіку та приватну власність, вони без жодних докорів сумління втручалися в економіку в масштабах, безпрецедентних для будь-якої ліберальної держави, за винятком воєнного часу, чи то через корпоративну систему, як в Італії, чи то через картелізацію та величезну державну промисловість, як в Німеччині.

Напередодні Другої світової війни обидва режими також мали на меті самодостатність (автаркію). Обидва режими також вдавалися до масштабної програми соціальної інженерії, яка передбачала створення масових організацій для кожної соціальної групи, переобладнання системи освіти, символічне привласнення всіх аспектів дозвілля, спорту, культури і технологій, чи то шляхом їх асоціювання з генієм нової держави (як в Італії), чи то через примусову координацію і соціальний контроль (як в Німеччині).

Однак спільною для обох режимів була мета створити наскрізь фашизоване культурне середовище, в якому спонтанно з’явився б новий тип людини, фашистська «нова людина», інстинктивно і радісно готова присвятити всі свої таланти, ідеалізм і енергію справі нації.

Масштабні громадські роботи, такі як будівництво автострад і (в Італії) осушення боліт, нацистські плани монументальної перебудови центру Берліна, радикальна перебудова системи освіти з метою масового продукування фашистських чи нацистських цінностей – все це навряд чи було симптомами суто «суб’єктивної» революції. Саме масштаби, в яких обидва режими були готові мобілізувати людські та фізичні ресурси нації для реалізації своїх територіальних претензій на Європу, а також масштаби, в яких нацисти реалізували свою схему створення расово чистого і здорового Третього Рейху, є найбільш красномовним свідченням революційної динаміки фашизму.

Фашизм був не просто революцією цінностей, спробою докорінного розриву з ліберальними, гуманістичними та, зрештою, іудохристиянськими традиціями, а цілеспрямованою спробою використати безпрецедентний потенціал сучасної держави у сфері соціальної інженерії для здійснення фундаментальної трансформації способу управління суспільством і життя кожного його мешканця.

Висновок

У рамках концептуальної схеми, яку ми побудували на початку, фашизм виявився радикальною формою «революції справа» з дуже специфічною ідеологічною динамікою. Два міжвоєнні режими, що базувалися на ній, не лише свідомо намагалися створити альтернативний модерн, який використовував силу націоналізму, але й свідомо оперували ритуальним стилем політики, спрямованим на надання нового відчуття колективної приналежності та сенсу населенню, дезорієнтованому глибокою соціальною кризою. Вони прагнули створити новий тип людини, новий тип держави, нову епоху.

Таке тлумачення фашизму може суперечити загальноприйнятій думці на цю тему, але воно повністю узгоджується з висновками, яких дійшов Джордж Моссе (George Mosse), один з провідних світових фахівців з нацизму, після більш ніж сорокарічного вивчення динаміки фашизму. Коли в 1997 році він робив огляд прогресу, досягнутого вченими в розумінні фашизму після війни, він зауважив:

«Фашизм як революція – одна з найскладніших для сприйняття тез так званого ревізіонізму, оскільки фашизм зазвичай характеризується як реакційний і відсталий. Незалежно від того, приймаємо ми чи заперечуємо його витоки у Французькій революції, фашизм хотів створити нову людину. Це була культурна і соціальна, але не економічна революція».

Далі Моссе пояснює цю «сліпу пляму» тим, що моделі революції, засновані на марксизмі та лібералізмі Французької революції, все ще домінують в академічному мисленні. Як тільки такі упередження подолані, стає очевидним, що, хоча наступний уривок з промови Геббельса за своєю природою є пропагандою, він водночас є вираженням глибокого переконання, що за часів Гітлера німці переживали нову революційну епоху:

«Революція, яку ми здійснили, є тотальною. Вона охопила всі сфери суспільного життя і трансформувала їх знизу. Вона повністю змінила і перекроїла ставлення людей один до одного, до держави, до самого життя. Революція стала фактично проривом свіжого світогляду, який чотирнадцять років боровся за владу в опозиції, щоб забезпечити основу для розвитку німецьким народом нових відносин з державою. Те, що відбувається з 30 січня, є лише видимим вираженням цього революційного процесу. Революція не почалася тут. Вона лише була доведена до свого остаточного завершення. В основі своїй це боротьба за існування народу, який, залишений у своїх старих формах культурного життя і відіграних цінностях, в іншому випадку був би приречений на крах. Німецький народ, колись найбільш фрагментований у світі, а отже приречений на безсилля як світова потуга, з 1918 року не маючи зброї і, що найголовніше, не маючи волі відстоювати свої права перед іншими націями, піднявся в унікальній демонстрації свого почуття національної сили».

Джерело: Roger Griffin. Revolution from the Right: Fascism. Revolutions and the Revolutionary Tradition: In the West 1560–1991. Edited by David Parker. London and New York. – Routledge: 2000.

Продовження: Що таке УЛЬТРАНАЦІЯ? – пояснює професор Роджер Гріффін (Оксфорд, Англія)

Якщо вас цікавить розвиток цієї теми, ви можете підтримати наш проект щедрими дарами.
Наші інтереси: 

Досліджуємо метафізичну основу ідеологій.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Метафора колективного розуму

Шукачі перлів: надлюдський розум «Народного Оглядача», його практичні прояви та перспективи

У цій статті ознайомимось з трьома реальними історіями дії надлюдського розуму, розглянемо наш досвід його застосування і сформулюємо три найближчі завдання нашого проекту.

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Дослідження Великої палінгенезії (перенародження нації) веде нас до відкриття таємниці "вічного життя" – індивідуального біологічного безсмертя. Про це буде в наступній статті.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Коментарі

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Дослідження Великої палінгенезії (перенародження нації) веде нас до відкриття таємниці "вічного життя" – індивідуального біологічного безсмертя. Про це буде в наступній статті.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Дослідження Великої палінгенезії (перенародження нації) веде нас до відкриття таємниці "вічного життя" – індивідуального біологічного безсмертя. Про це буде в наступній статті.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

"Гарна стаття" — пише Ганна Тимофіївна. "Тепер зрозуміло, чому нам з пелюшок вбивали в голову дикий страх і ненависть до самих слів "фашизм", "націоналізм". Для нас це було відродження життя. Для них це була смерть".

Друзі, діліться своїми враженнями!

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Радикальний РОЗРИВ з минулим, про який пише професор Гріффін, – це те, що в Євангелії позначається словом "скромність". Йдеться про духовну чесноту (нідгу), яка полягає у звичці позбуватися всього зайвого і здобувати тільки необхідне. 

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Тепер зрозуміло, що мав на увазі Гітлер:

"Ті, що бачать у націонал-соціалізмі лише політичний рух, майже нічого про нього не знають. Насправді це навіть більше, ніж релігія – це воля створити людство заново" (Адольф Гітлер, 1939 рік).

Все, що робиться з власної волі, – добро!