dytyachakolyska19stzzahysnoyusvastykoyusmykulychynivano-frankivskaoblast.jpg

Дитяча колиска 19 ст. з захисною свастикою (с. Микуличин, Івано-Франківська область)
Дитяча колиска 19 ст. з захисною свастикою (с. Микуличин, Івано-Франківська область)