Portrait de Ігор Каганець
Ігор Каганець
  • Visits: 15
  • Accès: 15

Еконаціоналізм: 12 принципів, організація, символіка

Категорія:

Екологічний націоналізм – це ідеологія і політична практика, спрямовані на перетворення аморфного етносу на організовану націю, що має власну державу і перебуває в гармонійні єдності з рідною природою. Метою еконаціоналізму є формування геосоціальної істоти, в якій нація та її рідний життєвий простір є одним цілим.

150219_ekologiya-2.jpg

У житті природи - наше життя
У житті природи - наше життя

Ідеологія творення нової цивілізації

Ми вже говорили про три рівні націоналізму: 1) нормативний (етнографічний, оборонний), 2) творчий (активний, атакуючий), 3) цілісний (мудрий, магічний).

Ця класифікація ґрунтується на аналогіях з рівнями розвитку людини як психоінформаційної істоти.  Найвищий рівень особистого розвитку – це рівень цілісності, який дає людині мудрість і здатність застосовувати приховані в ній магічні здібності.

Народ, будучи колективною психоінформаційною істотою, має ці ж самі рівні розвитку. Політичний рух, спрямований на досягнення нацією рівня цілісності, – це націоналізм третього рівня.

Цілісність передбачає розгляд системи (нації) як складника надсистеми (цивілізації, людства, Всесвіту). Тому націоналізм третього рівня є ідеологією і практикою Великого Переходу до цивілізації вищого рівня.  

Імена для націоналізму Великого Переходу 

Одне з його імен – магічний націоналізм. Його плюс у тому, що це ім’я орієнтує людину на розкриття її магічного потенціалу. Мінус у тому, що ці речі зрозумілі в Україні хіба що кільком тисячам українців. Цього мало для масового руху.

Друге ім’я – національний солідаризм. Плюс у тому, що ідеологія солідаризму має серйозну наукову основу. Мінус в тому, що тут наголос робиться не на формуванні нації, а на солідарності за національною ознакою.

Третє ім’я – аріянство, або арійство. Це звертання до 7-тисячолітньої арійської традиції знань (від, відання), згідно з якою кожен народ («язик») культивує власну традицію. Тому аріянство – це релігія знань і "окультурене язичництво" (народна релігія, рідна віра).

Аріянство передбачає опору на власну народну традицію (народництво, язичництво) і взаємодію (правильну змагальність) націй, тому вже містить у собі ідею націоналізму. Відтак аріянство розглядає людину і народ як невід’ємну частину природи, що є основою всіх народних традицій. Тобто найвищий рівень цілісності закладено саме в імені «аріянство» – і це величезний плюс.

Відносний мінус у тому, що застосування цього імені потребує значних зусиль для пояснення. Все ж таки аріянство з самого початку було релігією шляхетних людей, системою вдосконалення для еліти. Тому на початковому – елітарному – етапі ім’я «аріянство» добре підходить для націоналізму третього рівня, але для етапу масового руху доцільно мати щось доступніше.

Таким іменем є екологічний націоналізм. Обидва його складники не потребують пояснень. Екологічний – значить природний, чистий, «зелений», здоровий, красивий. Націоналізм – любов до своєї нації і повага до інших.

У широкому сенсі екологія включає в себе життя народів, адже це наука про взаємодії живих організмів і їх спільнот (соціальних організмів, популяцій) між собою і з навколишнім середовищем.

Таким чином, екологічний націоналізм – це рух за творення цілісної нації, співдружності європейських націй і глобальної цивілізації вищого рівня. Це ідеологія Великого Переходу. Релігійним ядром еконаціоналізму є аріянство. Аріянська церква є спрямовуючою і рушійною силою еконаціоналізму. 

12 принципів еконаціоналізму

Ці принципи можуть стати світоглядними орієнтирами для руху Великого Переходу у всьому діапазоні діяльності – від особистого самовдосконалення до формування нового світу.

ЛЮДИНА

1. Людина є втіленою божественною сутністю: крім фізичної оболонки (плоті) вона має психіку, дух і божественне ядро.

Наявність згаданих чотирьох складників є критерієм для класифікації земних сутностей:

  • Якщо є тільки фізична (грубоматеріальна оболонка, плоть) – це мертва сутність (світ мінералів).
  • Якщо додатково є психіка – це жива сутність (тварина, рослина, бактерія, вірус...)
  • Якщо додатково є духовна сутність і божественне ядро – це людина.  

Людина є істотою, яка стоїть на два рівні вище за всі інші істоти, тому її інтереси мають найвищий пріоритет.

2. Метою людини є розвиток до боголюдини – людини, яка усвідомлює свою божественну сутність.  Така боголюдина традиційно позначається термінами хрестос (постійно хороший, красивий), будда (пробуджений), мамай (первинний, родительський, «батькоматеринський»). Ця мета людини має найвищий пріоритет. Для її досягнення людина навчається, творить, вдосконалюється, пізнає себе і Всесвіт. 

3. Що кращі умови для боголюдської реалізації людини, то краща якість навколишнього середовища. Ідеальне середовище для розвитку в арійській традиції позначається словом Рай. Найкращою формою для розвитку є Гра. Головною характеристикою Раю є те, що там постійно відбувається Гра. Головною характеристикою Гри є вільна творчість і радісна змагальність. 

4. Людина розвивається шляхом багаторазового земного втілення (реінкарнації, палінгенезії). Тому що залишить після себе, те й отримає в наступному житті: культуру, генетику, природу.

ПРИРОДА

5. Людина є частиною природи. Інакше й не може бути, адже людина має фізичну плоть, яка потребує повітря, води, їжі, сонячного світла, життєвого простору. Будучи частиною природи, людина підпорядковується дії законів біології і біосоціології. 

6. Інтереси людини як біологічного виду в природі вище за інтереси інших біологічних видів. Людина – вінець  природи та її відповідальний господар.  

7. Зміна (перетворення) людьми зовнішнього середовища є неминучим і природним явищем. Розвиваючи себе, людина підтягує до своїх потреб природне середовище, окультурюючи його або зберігаючи у первинному стані.

8. Нищення (забруднення, руйнування) природного середовища є злочином не тільки проти природи, а й проти народу, кожного його члена і людства в цілому.

ЕКОНАЦІЯ

9. Найкращі умови для розвитку людина має в середовищі рідної нації. Нація – вертикально структурований народ – з власними керівними, координаційними і дорадчими центрами. Народ набуває здатності до державотворення тільки після перетворення аморфного етносу (народного натовпу) на організовану націю.   Еволюційною одиницею людства є не окрема особистість і навіть не сім’я, а популяція, народ. Після перетворення на націю і заснування власної держави народ стає історичним і конкурентоспроможним.

10. Нація, що перебуває в гармонійній єдності зі своїм рідним природним середовищем, є геосоціальним організмом – еконацією. Еконація – це ідеальне місце для ігрового розвитку, тобто Рай. Рух, що має за мету перетворення народу в еконацію, а країну – в Рай, називається еконаціоналізм.

11. Позитивною зміною природного середовища вважається тільки таке, яке корисне для життя всієї еконації, тобто народу (від слова «род» – люди спільного походження) разом з його природою (природа – те, що «при роді», життєвий простір народу).  

12. Формою організації еконації є духовна глобальна держава-корпорація, яка поєднує функції аріянської церкви, соціальної держави і глобальної ділової структури. Кожен член аріянської церкви є священиком. Кожен громадянин держави є її співвласником.   

Останній пункт потребує пояснення.  

Церква–держава–корпорація   

У попередніх дослідженнях була висловлена думка, що передовою формою організації нації у III тисячолітті буде держава-корпорація, а над нею стоятиме національна церква. Тоді ще не знали про аріянство, тобто первинне хрестиянство, в якому народ – це і є церква.

В аріянстві кожна людина визнається втіленою божественною сутністю і потенційною боголюдиною. Відтак кожен член духовної громади водночас є священиком, адже щодня освячує себе і навколишній простір світлими молитвами і добрими справами.

Тому в майбутній еконації церква не буде над державою, і держава не буде над церквою. Держава буде духовною громадою однодумців, отже – церквою.

Таким чином, організаційна форма еконації полягатиме в тому, що це одночасно буде і церква, і держава, і ділова структура – духовна держава-корпорація: «Ви ж – рід вибраний, царське священство, народ святий» (1-ше соборне послання Святого Апостола Петра, 2.9).

Прапор і герб еконаціоналізму

Символом еконаціоналізму є сонячно-блакитний прапор (Сонце над Водою), в якому на зеленому щиті (символ чистого і здорового життєвого простору) зображено символ ГРАЙ! Він символізує радісну ігрову змагальність Сокола Святого духа і Лебедя шляхетної людини. Разом вони творять зародок нового світу, що символізується зерном (яйцем, зародком), яке дає гармонійний паросток. Тобто ГРАЙ! – це Сокіл, Лебідь і пробуджене зерно.

Голосування за пропоновані пропозиції

Про еконаціоналізм на прикладі кінофільму "Екзистенція" (1999):

 

 

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Полювання на орків (художник Якуб Розальськи)

Війна в Україні завершиться тоді, коли буде досягнута її мета (+аудіо)

Справжня мета цієї війни полягає у формуванні нової української нації – носія передових світогляду та соціальної організації. Отже, війна припиниться тоді, коли процес постіндустріального...

Commentaires

Portrait de Ігор Каганець
0
No votes yet
Soumis par Ігор Каганець le 19 Février, 2015 - 22:35

Ну і як вам такий підхід?

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Portrait de ДЗен ДЗелень
0
No votes yet
Soumis par ДЗен ДЗелень le 20 Février, 2015 - 07:13

Підхід хороший, але план із 10 пунктів не буде виконано. Пропоную скоротити до 9 або розширити до 12 (розділивши на 3 групи).

Хай буде Ща з Тя! І з Мя :)

 

Portrait de Лука Небохід
0
No votes yet
Soumis par Лука Небохід le 19 Février, 2015 - 23:14

Це все звісно творчо і прекпасно, досить неочікуваний погляд і поєднання втім все логічно та лаконічно і вцьому є щось своє особливе що може привернути увагу більш широких мас людей(українців). Проте абсолютну більшість українців на даний момент цікавлять матеріально-економічні аспекти життя(подорожчання цукру...), і якщо недано зрозуміти магічний націоналізм, аріянство чи щось близьке подуху Народного Оглядача то думаю і еко націоналізм для таких буде з області фантастики.

"Знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів" (с)Гельвецій

Portrait de Олег Ціома
0
No votes yet
Soumis par Олег Ціома le 19 Février, 2015 - 23:53

Отже для абсолютної більшості українців на даний момент потрібно увести поняття єворонаціоналізм, з емблемою, на якій зерно-яйце - це золоте яйце що символізує золотовалютний запас України, а паросток - це зростання ВВП на душу населення)
Перепрошую за жарт, але сенс в тому що на абсолютно пасивну більшість орієнтуватися не слід, бо їх головне що цікавить це "подорожчання цукру..."
А от для активного творчого етносу, думаю, термін еконаціоналізм краще ніж магічний націоналізм)
Хоча мені подобається і те і те.

Portrait de Лука Небохід
0
No votes yet
Soumis par Лука Небохід le 20 Février, 2015 - 09:49

Ну якщо 10% українців нового етносу зможуть зрозуміти екологічний націоналізм то і магічний для них стане тим що само собою буде зрозумілий. Для мене магічний націоналізм більш чіткий, ясний.
Магічний як бойовий націоналізм буде напевно більш зрозумілий для кшатріїв.(що відопівідає сучасним реаліям України).
Еконаціоналізм відповідно для вайшї хоча вони які на даний момент проявили себе як волонтери в війні можливо будуть більш схильні до все того магічного.
Але все це грунтується на аріянстві на філософії білої раси, оновленого світогляду і без цього "ключа" ні магічни ні еко нац. для 9,9% буде недоступний. P.S. 0,1 - це громада НО яка яктивно галиться))

"Знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів" (с)Гельвецій

Portrait de ДЗен ДЗелень
0
No votes yet
Soumis par ДЗен ДЗелень le 20 Février, 2015 - 07:09

Подорожчання цукру - це добре, а яка динаміка цін на мед?

Хай буде Ща з Тя! І з Мя :)

 

Portrait de Доброслав Велесовий
0
No votes yet
Soumis par Доброслав Велесовий le 19 Février, 2015 - 23:51

Можливо варто "екологічний націоналізм" замінити на "природній націоналізм". З однієї сторони ця назва буде говорити про правильність такого націоналізму, тобто його відповідність з законами природи і світобудовою, а з іншої сторони буде говорити про його екологічність, як такий, який захищає природу і навколишнє середовище.

Просто слово "екологічний" в мене асоціюється зі всякими партіями зелених і природозахисними організаціями, які далеко не завжди націоналістичного спрямування.

А ось такий варіант прапора з гербом мені дуже сподобався. Зелений колір на своєму місці і символізує поєднання духовного з матеріальним (жовтого з синім). Пану Анатолію сподобається :)

Також дуже сподобались твої слова про церкву, як людей які займаються самоосвяченням і є самі для себе священниками. Тому зникне необхідність в церкві як організації, яка відділена від звичайних людей, і тоді можна буде поставити крапку на суперечках - хто кращі, католики, православні чи свідки єгови. Подібні питання відпадуть самі собою.

Зоріна Небокрай колись публікувала ролик астролога, який стверджував, що через кілька років люди перестануть бачити церкву як будівлю з іконами і попами, а будуть розуміти її як стан душі окремої людини. Надіюсь, до цього йде!

Portrait de Ігор Каганець
0
No votes yet
Soumis par Ігор Каганець le 20 Février, 2015 - 16:08

Слово "екологічний" наголошує на тому, що це науковий підхід до природи. Нам це підходить, бо аріянство - це релігія знань. Натомість слово "природний" може сприйматися як неокультурений, спонтанний, "дикий".

Доброслав Велесовий wrote:
Можливо варто "екологічний націоналізм" замінити на "природній націоналізм". З однієї сторони ця назва буде говорити про правильність такого націоналізму, тобто його відповідність з законами природи і світобудовою, а з іншої сторони буде говорити про його екологічність, як такий, який захищає природу і навколишнє середовище.
Просто слово "екологічний" в мене асоціюється зі всякими партіями зелених і природозахисними організаціями, які далеко не завжди націоналістичного спрямування.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Portrait de Доброслав Велесовий
0
No votes yet
Soumis par Доброслав Велесовий le 20 Février, 2015 - 17:40

Можливо і так. Не подумав про такі асоціації до слова "природний"

Ігор Каганець wrote:
Слово "екологічний" наголошує на тому, що це науковий підхід до природи. Нам це підходить, бо аріянство - це релігія знань. Натомість слово "природний" може сприйматися як неокультурений, спонтанний, "дикий".
Portrait de Ігор Каганець
0
No votes yet
Soumis par Ігор Каганець le 20 Février, 2015 - 10:34

Доповнив принципи еконаціоналізму до 12 пунктів і структурував їх на три групи: Людина - Природа - Нація. Додав про реінкарнацію і церкву-державу-корпорацію.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Portrait de ДЗен ДЗелень
0
No votes yet
Soumis par ДЗен ДЗелень le 20 Février, 2015 - 10:38

О, це вже краще. Але порядок важливий. Краще так: Людина-Нація-Природа або Природа-Нація-Людина. Адже нація є підсистемою Природи.

Хай буде Ща з Тя! І з Мя :)

 

Portrait de Ігор Каганець
0
No votes yet
Soumis par Ігор Каганець le 20 Février, 2015 - 10:57

Хай буде Людина-Природа-Еконація, адже Еконація - це людина + природа.

Арій Хрестовий wrote:
О, це вже краще. Але порядок важливий. Краще так: Людина-Нація-Природа або Природа-Нація-Людина. Адже нація є підсистемою Природи.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Portrait de Явсе Світ
0
No votes yet
Soumis par Явсе Світ le 20 Février, 2015 - 10:54

Гарна стаття пане Ігор..Світле бачення майбутнього..
Наш паросток української нації,який розбудив "Майдан" потребує коріння..Таким корінням на мою думку повинно стати правдива віра-релігія,правдива-історія,і правдиве бачення свого призначення як нації,і кожної людини окремо..
Кожен паросток у собі має силу щоб почати ріст у вверх,і встигнути сформувати коріння..Ми почали рости,але коріння не встигає за паростком..Тому напевно мусимо його поливати кров'ю..

Вірю в те, що розумію.

Portrait de Тарнай Стрілець
0
No votes yet
Soumis par Тарнай Стрілець le 20 Février, 2015 - 20:50

Коріння-це швидче соціальна структура, яка заглиблюється у поживний субстрат. А правдива віра-релігія, правдива історія, правдиве бачення свого призначення як нації - це аналог генетичної інформації, закладеної у визрілому зерні.
Паросток може проклюнутись тільки з визрілого насіння. Потім потужно росте коріння. А паросток знову починає рости тільки коли коріння стане достатньо.

Portrait de Василь Кукурудза
0
No votes yet
Soumis par Василь Кукурудза le 20 Février, 2015 - 11:05

Я про прапор. Було багато розмов, кожний щось докладав свого. Сьогодні побачив на цій сторінці цей символ. Видно результат колективного розуму. Як на мене - він "саме той".

Своїм друзям ми пропонуємо тільки те, чим користуємось самі.

Portrait de Доброслав Велесовий
0
No votes yet
Soumis par Доброслав Велесовий le 20 Février, 2015 - 12:27

Повністю розділяю твою думку! Я коли його побачив, теж виникло відчуття що "саме той". Зелений колір гарно вписався.

Василь_Кукурудза wrote:
Я про прапор. Було багато розмов, кожний щось докладав свого. Сьогодні побачив на цій сторінці цей символ. Видно результат колективного розуму. Як на мене - він "саме той".
Portrait de Світодар Мирний
0
No votes yet
Soumis par Світодар Мирний le 20 Février, 2015 - 13:47

Я за хрестиянський націоналізм. Нація як цілісний організм повинна жити на принципах нагіної проповіді Ісуса Хреста. На принципах звільненої від ворожих вставок нагірної проповіді. З хворими націями (а отже, ворожими нам) ми повинні діяти за принципом айкідо. Хоча, ми як нація ще самі повинні самоствердитися, самовдосконалитися.

Portrait de Доброслав Велесовий
0
No votes yet
Soumis par Доброслав Велесовий le 20 Février, 2015 - 14:06

Цікаво, а що за хрестиянського націоналізму, як головної ідеології країни, робити з тими, хто не бачить хрестиянство своєю головною релігією? Депортувати їх з країни? Чи можливо просто вважати їх недоукраїнцями?

Тому навряд чи варто ліпити релігію до назви ідеології країни, бо получиться щось типу "Ісламської держави".

Світодар Мирний wrote:
Я за хрестиянський націоналізм. Нація як цілісний організм повинна жити на принципах нагіної проповіді Ісуса Хреста. На принципах звільненої від ворожих вставок нагірної проповіді. З хворими націями (а отже, ворожими нам) ми повинні діяти за принципом айкідо. Хоча, ми як нація ще самі повинні самоствердитися, самовдосконалитися.
Portrait de Явсе Світ
0
No votes yet
Soumis par Явсе Світ le 20 Février, 2015 - 15:22

Погоджуюсь із Тобою в даному питанні..Але це питання виникає лише тому,що ми стаємо заручниками слів..Запропоновану брахманами Народного Оглядача релігію,можна умовно назвати хрестиянством..Це світобачення-релігія є синтезом усіх релігій в хорошому розумінні цього слова..Для мене хрестиянство має більше спільного із буддизмом ніж класичним християнством..Тому щоб не плутатись у термінах хотів би запропонувати нашій громаді використовувати назву нашої Сонячної релігії як Аріанство..Аріанський націоналізм..Аріанський політичний рух..Нова релігія,нова держава,нова політика,нова людина..Спалюємо мости минулого,щоб світло від вогню освітило дорогу в майбутнє...

Вірю в те, що розумію.

Portrait de Доброслав Велесовий
0
No votes yet
Soumis par Доброслав Велесовий le 20 Février, 2015 - 17:42

Справа в тому, що автор статті вже відкинув варіант Аріанство з наступних міркувань:

Quote:
Відносний мінус у тому, що застосування цього імені потребує значних зусиль для пояснення. Все ж таки аріянство з самого початку було релігією шляхетних людей, системою вдосконалення для еліти. Тому на початковому – елітарному – етапі ім’я «аріянство» добре підходить для націоналізму третього рівня, але для етапу масового руху доцільно мати щось доступніше.
Portrait de Явсе Світ
0
No votes yet
Soumis par Явсе Світ le 20 Février, 2015 - 18:54

Так я читав..Але думаю,що краще спочатку докласти зусиль і назвати все так як треба,ніж пояснювати масам теж саме і підлаштовуватись під їхнє розуміння майбутнього..Хай маси підтягуються...

Вірю в те, що розумію.

Portrait de Миро Продум
0
No votes yet
Soumis par Миро Продум le 20 Février, 2015 - 20:26

Ми одночасно використовуємо дві назви. Починаємо з еконаціоналізму, а якщо людина готова рухатися далі, то заглиблюємося в аріянство.

Явсе Світ wrote:
Так я читав..Але думаю,що краще спочатку докласти зусиль і назвати все так як треба,ніж пояснювати масам теж саме і підлаштовуватись під їхнє розуміння майбутнього..Хай маси підтягуються...

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Portrait de Василь Глод
0
No votes yet
Soumis par Василь Глод le 20 Février, 2015 - 13:45

Еконаціоналізм звучить привабливо і зрозуміло для багатьох людей, які шукають свій шлях до досконалості. Прапор також приємно дивиться. Відносно церкви треба багато іще попрацювати , щоб люди зрозуміли суть аріянства.

Радіймо!

Portrait de Андрій Кривицький
0
No votes yet
Soumis par Андрій Кривицький le 20 Février, 2015 - 14:14

Маю дещо додати, кожен має мати вагу голосу(кількість акцій) залежно від того у якому просторі подій він знаходиться, люди у стані страждань повинні мати мінімальну кількість голосу(акцій), і кількість акцій повинна збільшуватись, якщо людина піднімається у просторах подій - це забезпечить стійкість і захищеність розвитку у напрямку вдосконалення системи. Взагалі стаття дуже цікава. Подана інформація є дуже важливою. :)

Аж доки ви маєте світло, то віруйте в світло, щоб синами світла ви стали.

Portrait de Світодар Мирний
0
No votes yet
Soumis par Світодар Мирний le 20 Février, 2015 - 14:47

Я за націоналізм, що поважає інші нації, і за релігію, що поважає релігійні погляди інших. Я за національні автономії різних націй у одній державі (не територіальні) і за співіснування різних релігій у одній державі. Я за пропаганду справжніх ідей вчення Ісуса Хреста серед українців (і не тільки серед українців). Але ворожість іудохристиян може викликати конфлікт серед українців. Тому саму назву "хрестиянський націоналізм" я знімаю, Хоча свій погляд на націоналізм на основі вчень Ісуса Хреста я залишаю.

Portrait de Олег Ціома
0
No votes yet
Soumis par Олег Ціома le 20 Février, 2015 - 17:03

Світодар Мирний wrote:
Але ворожість іудохристиян може викликати конфлікт серед українців. Тому саму назву "хрестиянський націоналізм" я знімаю, Хоча свій погляд на націоналізм на основі вчень Ісуса Хреста я залишаю.

Погоджуюся з Тобою, Світодаре. Думаю назва арійський націоналізм теж не зовсім годиться, бо це буде "підливання безнину в вогонь." Стосовно магічного націоналізму то це викликає згадки про щось фантастичне, нереальне. А от якраз еконаціоналізм новий термін і звучить модно. Тому, мені здається, що хто почує це слово вперше, то в нього відразу виникне цікавість дізнатися що ж це таке.

Portrait de Олег Подорожній
0
No votes yet
Soumis par Олег Подорожній le 20 Février, 2015 - 17:25

Всі без виключення релігії Землі проявили себе, як паразитичні системи, які блокують еволюцію сутності, та зомбують людей хибною інформацією.
1. Чи потрібен українцям цей дискредитувавший себе термін впродовж багатьох сотень років?
2. Для створення фактично нової релігії потрібен міцний фундамент, який базується на істинних знаннях, рівень розвитку людей не дає можливості 99% навіть зрозуміти їх. Чи підуть люди за тим що вони не розуміють?
3. Яка мета створення "нової" релігії? Чи вона така вже необхідна для перехідної держави? Чи не краще просто пролити світло на сутність існуючих релігій?

Братайтеся, єднайтеся зі світлими - це сила!

Portrait de Ігор Каганець
0
No votes yet
Soumis par Ігор Каганець le 20 Février, 2015 - 19:41

1. Релігія (від ре-лига - відновлення) - це теорія і практика відновлення зв’язку між божественним і людським, яке є в душі людини. Іслам, іудаїзм, іудохристиянство, сучасний будизм не визнають наявності божественної сутності в душі людини, а тому не мають предмету для релігії. З відомих мені систем, релігією є тільки аріянство. Все інше - це конфесії, тобто організації прихильників певного вчення.

2. Аріянство - це релігія еліти. 5% народу нас зрозуміють - і цього досить. Усі інші потім підтримають.

3. Релігія - це система самовдосконалення. Вона безумовно потрібна, бо в розвитку - сенс життя.

Олег Подорожній wrote:
Всі без виключення релігії Землі проявили себе, як паразитичні системи, які блокують еволюцію сутності, та зомбують людей хибною інформацією.
1. Чи потрібен українцям цей дискредитувавший себе термін впродовж багатьох сотень років?
2. Для створення фактично нової релігії потрібен міцний фундамент, який базується на істинних знаннях, рівень розвитку людей не дає можливості 99% навіть зрозуміти їх. Чи підуть люди за тим що вони не розуміють?
3. Яка мета створення "нової" релігії? Чи вона така вже необхідна для перехідної держави? Чи не краще просто пролити світло на сутність існуючих релігій?

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Portrait de Олег Подорожній
0
No votes yet
Soumis par Олег Подорожній le 21 Février, 2015 - 07:48

Для мене самовдосконалення це природний шлях кожної людини, який повинен грунтуватись на істинних знаннях. 4 євангеліє створено для блокування самовдосконалення. Чи можуть бути істинні знання в "очищеній" брехні? Так дійсно є речі які "світлі" іх можна взяти для себе, але їх мало і ніяк не можна назвати системою самовдосконалення.

Братайтеся, єднайтеся зі світлими - це сила!

Portrait de Доброслав Велесовий
0
No votes yet
Soumis par Доброслав Велесовий le 21 Février, 2015 - 08:56

Quote:
Чи можуть бути істинні знання в "очищеній" брехні?

Якщо є правдиве ядро і тільки брехлива надбудова, то звичайно при очищенні залишиться істина.

Quote:
євангеліє створено для блокування самовдосконалення.

Брехливі вставки створені для блокування самовдосконалення

До речі, ти прочитав повністю "Очищене Євангелія", щоб робити висновки?

Quote:
Так дійсно є речі які "світлі" іх можна взяти для себе, але їх мало і ніяк не можна назвати системою самовдосконалення.

.

Так, дійсно, є значно потужніші системи самовдосконалення. Наприклад, східні вчення. Але на жаль вони не прижилися навіть на своїй батьківщині. В Індії зараз більшість населення вірує в якісь дуже примітивні, фанатичні форми релігій і до знань, які були дані їхніми великими вчителями, дуже далекі.

Причина в тому, що ці глубокі духовні системи були створені тільки для брахманів, людей яких тягне до того, щоб глибоко розібратися в суті речей і достатньо духовно підготовлених.

А якщо говорити про релігію, яка повинна підняти людей на достатній рівень, щоб отримати успішну країну, то очищене хрестиянство (аріянство) підходить для цієї цілі чудово. А основне джерело очищеного хрестиянства - це не біблія з тоною мусору, а локанічний текст, який можна за день прочитати, і який легкий для розуміння.

Portrait de Ігор Каганець
0
No votes yet
Soumis par Ігор Каганець le 21 Février, 2015 - 11:42

В Євангелії є багато цілком актуальних і продуктивних ідей у різних сферах: як підніматися у Простір волі (Царство боже) і залишатися невразливим, як створювати організацію, як розв’язувати суперечки зі своїми і як долати ворогів, як поширювати знання... Дещо про це є у статті Три плани Доброї Новини: пригоди, наука, пророцтво.

Олег Подорожній wrote:
Для мене самовдосконалення це природний шлях кожної людини, який повинен грунтуватись на істинних знаннях. 4 євангеліє створено для блокування самовдосконалення. Чи можуть бути істинні знання в "очищеній" брехні? Так дійсно є речі які "світлі" іх можна взяти для себе, але їх мало і ніяк не можна назвати системою самовдосконалення.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Portrait de Доброслав Велесовий
0
No votes yet
Soumis par Доброслав Велесовий le 26 Février, 2015 - 19:46

Quote:
Іслам, іудаїзм, іудохристиянство, сучасний будизм не визнають наявності божественної сутності в душі людини, а тому не мають предмету для релігії.

Прошу вказати чому саме сучасний буддизм не визнає наявності божественної сутності в душі людини? В моєму розумінні все зовсім по-іншому. Може я щось пропустив?

Portrait de Доброслав Велесовий
0
No votes yet
Soumis par Доброслав Велесовий le 20 Février, 2015 - 21:41

Тільки що дочитався у Вікіпедії, що слово "Еко" походить від грецького "екос", яке означає - житло, селище, будинок, майно. Відповідно постало питання, яке відношення до цих понять має націоналізм.

Хоча звичайно можна сказати, що в більшості людей слово Еко асоціюється з природою, тому не виникне зайвих асоціацій. Або при створенні терміну "екологія" під екос розуміли житло чи селище, саме як природу, яка є помешканням (домом) для людини та інших живих істот.

Portrait de Миро Продум
0
No votes yet
Soumis par Миро Продум le 21 Février, 2015 - 11:30

У давнину людина розглядалася як органічна частина природи, що видно і в нашій мові: природа - "те, що при роді", біля роду, навколо роду-народу.

Відтак в екології природа розглядається як постійний дім людини, натомість житло - це річ тимчасова.

Доброслав Велесовий wrote:
Тільки що дочитався у Вікіпедії, що слово "Еко" походить від грецького "екос", яке означає - житло, селище, будинок, майно. Відповідно постало питання, яке відношення до цих понять має націоналізм.
Хоча звичайно можна сказати, що в більшості людей слово Еко асоціюється з природою, тому не виникне зайвих асоціацій. Або при створенні терміну "екологія" під екос розуміли житло чи селище, саме як природу, яка є помешканням (домом) для людини та інших живих істот.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Portrait de Михайло Харачко
0
No votes yet
Soumis par Михайло Харачко le 22 Février, 2015 - 20:12

Пошук назви увінчався успіхом: еконаціоналізм - простий зрозумілий термін і чудово підходить для масового руху.

Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.

Portrait de Арсен Дубовик
0
No votes yet
Soumis par Арсен Дубовик le 24 Février, 2015 - 17:21

Отже, ідея пана Анатолія, проросла! Таки Паросток і Зелений колір! :)
А казав, я Тобі друже, що якщо хочеш щоб твоя ідея мала продовження - зроби її ідеєю свого шефа ;) ????? Отож! )))))))))))))))))

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Portrait de Доброслав Велесовий
0
No votes yet
Soumis par Доброслав Велесовий le 24 Février, 2015 - 17:49

:))))))))))

Portrait de Арсен Дубовик
0
No votes yet
Soumis par Арсен Дубовик le 24 Février, 2015 - 17:23

Дякую, друже Ігоре, за конструктивізм!!!
Ось Тобі подарунок за це:

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Portrait de ДЗен ДЗелень
0
No votes yet
Soumis par ДЗен ДЗелень le 27 Février, 2015 - 07:05

А до чого тут кроп?

Хай буде Ща з Тя! І з Мя :)

 

Portrait de Арсен Дубовик
0
No votes yet
Soumis par Арсен Дубовик le 27 Février, 2015 - 12:57

Ну, бачень є кілька, а може бути й кільканадцять ;)
Ось, наприклад - Кріп - бренд екологічного солідаризму оновлених українців

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Portrait de Анатолій Висота
0
No votes yet
Soumis par Анатолій Висота le 25 Février, 2015 - 09:41

Ідея справді проростає, друже Арсене. І прапор з ГЕРБОМ хороший, бо є вже в ньому колір життя. А от до пояснення варто повернутися.

Portrait de Володимир Самотий
0
No votes yet
Soumis par Володимир Самотий le 26 Février, 2015 - 19:14

Не знаю чому, але прапор мені не сподобався з першого погляду. Використати державний прапор і поміняти лише колір тла під гербом на зелений, і вважати що це вже асоціація з екологією на мій погляд не зовсім вдало. Подумаю над власною пропозицією.

ВС

Portrait de Миро Продум
0
No votes yet
Soumis par Миро Продум le 26 Février, 2015 - 21:55

Взагалі-то державний прапор синьо-жовтий. У нас все інше: і кольори, і порядок розміщення, і пропорції, і герб, і назва прапора, і назва герба.

Володимир Самотий wrote:
Не знаю чому, але прапор мені не сподобався з першого погляду. Використати державний прапор і поміняти лише колір тла під гербом на зелений, і вважати що це вже асоціація з екологією на мій погляд не зовсім вдало. Подумаю над власною пропозицією.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Portrait de Володимир Самотий
0
No votes yet
Soumis par Володимир Самотий le 1 Mars, 2015 - 18:10

Мав на увазі державний прапор ТГ

ВС

Portrait de Майя Українська
0
No votes yet
Soumis par Майя Українська le 1 Mars, 2015 - 17:44

Дякую, пане Володимиру, за стимулювання нейронів. А , можливо, лише зелена смужечка навколо герба, бо біосфера така чутлива до втручання будь яких чинників...

Радіймо! Тільки шляхом творення сьогодення, майбутнє вітаємо чистотою, світлом перемагаємо!

Portrait de Доброслав Велесовий
0
No votes yet
Soumis par Доброслав Велесовий le 26 Février, 2015 - 22:53

Quote:
Наявність згаданих чотирьох складників є критерієм для класифікації земних сутностей:
Якщо є тільки фізична (грубоматеріальна оболонка, плоть) – це мертва сутність (світ мінералів).
Якщо додатково є психіка – це жива сутність (тварина, рослина, бактерія, вірус...)
Якщо додатково є духовна сутність і божественне ядро – це людина.

Мені здається, що ця думка трохи неправильна. Фізичну оболонку, душу і дух насправді мають всі представники світу мінералів, рослин, тварин і людей. Просто в мінералах душа і дух взагалі не проявлені, оскільки це початковий рівень розвитку сутності. В тварин проявлена і фізична оболонка і душа, дух є звичайно, але він ще не проявляється. А в людини уже проявляються ці три складові.

Якщо говорити, що наприклад, в тварин немає духу, то получається, що в них немає майбутнього. Після смерті їхнього фізичного тіла через деякий час розпадаються і тонкі тіла, які ми відносимо до душі. І все. Весь досвід, який отримала тварина протягом життя стає непотрібним. Їхнє існування стає беззмістовним. Але це абсолютно неправильна думка.

Еволюція тварин дещо відрізняється від еволюції людини, тому що вони не є наскільки індивідуалізованими сутностями, як люди. Тому вони розвиваються за допомогою того, що екстрасенси називають "груповою душею". Проте, коли певні особини досягають відчутного прогресу, вони відокремлюються і вже можуть втілюватись в тілах вищих сутностей. Не скажу, що в тіла людей, бо здається на Землі, як дехто вважає, цей процес вже давно закритий, для того щоб не втілювались молоді незрілі душі, що не сприяло би росту середнього рівня духовного прогресу на планеті.

В той момент коли така сутність, яка відділилась від "групової душі" починає свій шлях в вищих тілах, вона не отримує в придачу ще й Дух. Насправді ця божа частинка завжди в ній була. Просто раніше через низький рівень еволюційного розвитку не могла розкритись, проявитись.

Я просто хочу сказати, що в твоїй класифікації треба говорити не про відсутність Душі чи Духу в певних сутностей. А про їх непроявленість внаслідок недостатнього рівня розвитку. Тому що це різні речі.

Portrait de ДЗен ДЗелень
0
No votes yet
Soumis par ДЗен ДЗелень le 27 Février, 2015 - 06:48

Рослини і мінерали не мають особистості, то чи можуть мати дух?

Хай буде Ща з Тя! І з Мя :)

 

Portrait de Доброслав Велесовий
0
No votes yet
Soumis par Доброслав Велесовий le 27 Février, 2015 - 09:31

Рослини і мінерали мають душу і дух, але вони ще не виражені в них, не задіяні через початковий рівень розвитку цих сутностей. Наприклад, є різні досліди, які показують, що рослини по-різному реагують на людей, які їх доглядають і які збираються їх знищити. Проявляються вже перші зачатки індивідуальності. Сутність бачить небезпеку для себе.

Арій Хрестовий wrote:
Рослини і мінерали не мають особистості, то чи можуть мати дух?
Portrait de Ігор Каганець
0
No votes yet
Soumis par Ігор Каганець le 27 Février, 2015 - 11:07

Дух - це духовна сутність вищого порядку. Якщо вжити деякі зрозумілі нам аналогії, то дух - це оператор, який керує комп’ютером. При цьому комп’ютер має гард (плоть) і софт (душу).

Доброслав Велесовий wrote:
Фізичну оболонку, душу і дух насправді мають всі представники світу мінералів, рослин, тварин і людей. Просто в мінералах душа і дух взагалі не проявлені, оскільки це початковий рівень розвитку сутності. В тварин проявлена і фізична оболонка і душа, дух є звичайно, але він ще не проявляється. А в людини уже проявляються ці три складові.

Особливість аріянського підходу в тому, що ми працюємо з реальними, проявленими речами. Зокрема, душа, дух, божественна сутність - це все речі, які проявляються, їх можна досліджувати.

Якщо ж якась річ не проявлена, то ми можемо хіба що висловити гіпотезу про її існування.

Тобто підхід такий: якщо якусь річ можемо досліджувати, то для нас вона є. Якщо не можемо, то для нас її нема. Тоді наша мова буде чітка, а ми матимемо ясне уявлення про світ.

Quote:
Якщо говорити, що наприклад, в тварин немає духу, то получається, що в них немає майбутнього. Після смерті їхнього фізичного тіла через деякий час розпадаються і тонкі тіла, які ми відносимо до душі. І все. Весь досвід, який отримала тварина протягом життя стає непотрібним. Їхнє існування стає беззмістовним. Але це абсолютно неправильна думка.

Своїм досвідом тварини збагачують колективний егрегор свого виду, тому кожна нова тварина цього виду частково збагачується досвідом своїх попередників.

Quote:
Еволюція тварин дещо відрізняється від еволюції людини, тому що вони не є наскільки індивідуалізованими сутностями, як люди. Тому вони розвиваються за допомогою того, що екстрасенси називають "груповою душею".

Групова душа - це і є видовий егрегор.

Quote:
Проте, коли певні особини досягають відчутного прогресу, вони відокремлюються і вже можуть втілюватись в тілах вищих сутностей. Не скажу, що в тіла людей, бо здається на Землі, як дехто вважає, цей процес вже давно закритий, для того щоб не втілювались молоді незрілі душі, що не сприяло би росту середнього рівня духовного прогресу на планеті.

Така гіпотеза має право на існування.

Quote:
В той момент коли така сутність, яка відділилась від "групової душі" починає свій шлях в вищих тілах, вона не отримує в придачу ще й Дух. Насправді ця божа частинка завжди в ній була. Просто раніше через низький рівень еволюційного розвитку не могла розкритись, проявитись.

Духовна сутність і божественна сутність - це речі різного порядку. Можна сказати, що духовна сутність - це тіло для божественної сутності.

Quote:
Я просто хочу сказати, що в твоїй класифікації треба говорити не про відсутність Душі чи Духу в певних сутностей. А про їх непроявленість внаслідок недостатнього рівня розвитку. Тому що це різні речі.

Коли ми говоримо "нема", то це значить тільки те, що воно для нас непроявлене. Наша мова пристосована для життя саме в цьому фізичному світі.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Portrait de Доброслав Велесовий
0
No votes yet
Soumis par Доброслав Велесовий le 27 Février, 2015 - 11:58

Quote:
Коли ми говоримо "нема", то це значить тільки те, що воно для нас непроявлене.

Якщо дивитись з цієї сторони, то все добре. Просто мова (слова) получається більш категоричною (біполярною) ніж думки, звідси і заплутаність, яка інколи виникає.

Щодо тотожності між "колективною душею" і "егрегорами" то не згоден. Але це вже зовсім інша тема. Думаю, її не варто тут обговорювати.

Дякую, пане Ігоре, за відповіді!

Pages

  • Page
  • of 2
  • >